Zgodnie z ustawą o KRS to do pierwszej prezes SN należy zwołanie posiedzenia rady w razie braku przewodniczącego. Ona też przewodniczy obradom do czasu wyboru nowego przewodniczącego – stanowi ustawa. Sejm wybrał nową radę w głosowaniu 12 maja. 

Czytaj więcej

Nagły wybór nowej KRS to była zaplanowana akcja? Kim są nowi członkowie