Będzie miała szersze kompetencje i obowiązki.

Ma reprezentować organy administracji rządowej (m.in. ministerstwa, wojewodów) przed sądami cywilnymi, a na wniosek urzędów przystąpi do spraw przed sądami administracyjnymi. Zastąpi też w sądach 2849 państwowych instytucji oraz 559 spółek z udziałem Skarbu Państwa za zgodą ich władz. Nowa Prokuratoria będzie mogła przystąpić do każdej sprawy, która dotyczy majątku państwa, poza nielicznymi wyjątkami. Otrzymuje też szersze obowiązki z doradztwa prawnego na rzecz premiera, np. przy tworzeniu wzorów umów. Ma też obowiązkowo opiniować umowy, jeśli będą opiewały na więcej niż 100 mln zł. Opinia taka nie będzie formalnie wiążąca dla urzędu, ale zapewne wpłynie na podejmowaną przez niego decyzję. Większość przepisów ustawy ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Działająca od 2006 r. Prokuratoria jest zgodnie chwalona za wysoką skuteczność w obronie interesów majątkowych Skarbu Państwa. Reprezentuje go zarówno w sprawach odzyskiwania nienależnej nadpłaty podatku, jak i w wielkich sporach infrastrukturalnych – np. o koszty budowy autostrad.

Etap legislacyjny: trafi do prezydenta