Listę obowiązków określa rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu i trybu współdziałania przy wykonywaniu zadań Prokuratorii Generalnej RP i prezesa PG z organami władzy publicznej, państwowymi osobami prawnymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozporządzenie określa m.in. formę wniosku o przejęcie przez Prokuratorię danej sprawy, korespondencji w obie strony oraz kwestie uiszczania kosztów sądowych. Formalnie w wielu wypadkach skorzystanie ze wsparcia PG będzie dobrowolne, w praktyce jednak raczej obowiązkowe, trudno bowiem oczekiwać, by władze kontrolowanej przez Skarb Państwa spółki odmówiły współpracy i korzystania z prawniczego wsparcia.

Dwa przepisy rozporządzenia już weszły w życie, a rozdział 4 zacznie obowiązywać 1 lipca. Tego dnia zresztą wchodzi w życie część ustawy o Prokuratorii Generalnej RP. Od 1 lipca zacznie funkcjonować pełną parą: będzie mogła przystąpić do każdej sprawy, która dotyczy majątku państwa, poza wąskimi wyjątkami. Nie tylko reprezentując ministerstwa i urzędy wojewódzkie zawiadujące majątkiem oraz prawie 3 tys. państwowych osób prawnych i prawie 600 spółek z mniejszym lub większym udziałem Skarbu Państwa.

podstawa prawna: rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 11 maja 2017 r. DzU z 13 maja 2017 r., poz. 929