– Minął już pierwszy szok wywołany pandemią, gdy wszyscy byli nastawieni na przetrwanie i zapewnienie bezpieczeństwa pracy. Teraz, po wakacjach, w wielu firmach zacznie się weryfikacja menedżerów i to na wielu poziomach – twierdzi Beata Bukowska, partner zarządzający w firmie doradztwa personalnego Inwenta. Według niej kadrę menedżerską czeka teraz ocena nie tylko pod kątem wskaźników finansowych (które w większości firm uległy pogorszeniu), ale także pod względem umiejętności zarządzania ludźmi w kryzysowych warunkach, motywowania pracowników czy otwartości na nowe sposoby działania.

Z przeprowadzonego na przełomie lipca i sierpnia badania Inwenty i firmy doradczej Well.hr, które objęło prawie 120 menedżerów („Rzeczpospolita" opisuje je jako pierwsza), wynika, że polscy szefowie zdają sobie sprawę z czekających ich wyzwań. Przewidują, że również w kolejnych miesiącach będą musieli się zmierzyć z niepewnością i nieprzewidywalnością sytuacji oraz emocjami podwładnych. Jednym z czołowych wyzwań nadal będzie motywowanie pracowników, tym bardziej że zmniejszyły się szanse na finansowe bonusy.

– Presja i stres, jakim podlegają menedżerowie, nie maleją, chociaż dzisiaj są one raczej efektem kryzysu niż bezpośredniego zagrożenia zdrowia pracowników – ocenia Joanna Kotzian, współtwórczyni Well.hr. Jak przypomina, część pracodawców przeprowadza teraz cięcia zatrudnienia, a menedżerowie, którzy wcześniej zachęcali ludzi do mobilizacji w związku z pandemią, teraz są odpowiedzialni za pożegnalne rozmowy ze zwalnianymi pracownikami.

– To trudna sytuacja, z którą nie wszyscy dają sobie radę – zauważa Kotzian. Stąd też sygnalizowana przez sporą grupę badanych menedżerów potrzeba wsparcia psychologicznego czy szkoleń dotyczących radzenia sobie z emocjami podwładnych i własnymi, budowania odporności.

Chociaż ponad siedmiu na dziesięciu ankietowanych dobrze ocenia wsparcie, jakie w ostatnich miesiącach dostali od pracodawcy, to co czwartemu brakowało pomocy finansowej lub prawnej, a także szkoleń – głównie tych z zarządzania emocjami i wirtualnym zespołem. – Tylko menadżer, który potrafi sobie poradzić z własnymi emocjami, będzie w stanie skutecznie zarządzać pracownikami, motywować ich i wspierać – przypomina Joanna Kotzian.

Rola wspierającego i motywującego lidera to trudne wyzwanie wobec niepewności, która dotyczy nie tylko sytuacji epidemiologicznej i gospodarki, ale niekiedy także własnej kariery. Według sierpniowego sondażu firmy rekrutacyjnej People, o ile 13 proc. ogółu pracowników obawiało się wtedy utraty pracy, o tyle wśród dyrektorów aż 40 proc. Zdaniem Lucyny Pleśniar, szefowej People, może być to spowodowane faktem, że sytuacja kryzysowa to całkowicie nowe wyzwania przywódcze związane z zarządzaniem własnymi emocjami i motywacją zespołu. – Nie każdy odnajduje się w obliczu takich wyzwań, dlatego firmy wykorzystują moment przestoju, by zrestrukturyzować organizację, robiąc miejsce dla menedżerów bardziej elastycznych i gotowych do zwinnego reagowania w różnych sytuacjach – zaznacza Pleśniar.

Jak ocenia szefowa Inwenty (firma specjalizuje się w rekrutacji interim menedżerów), w ostatnich tygodniach wyraźnie powiększyła się grupa menedżerów szukających pracy. Część z nich padła ofiarą reorganizacji biznesu, ale niektórzy nie przeszli weryfikacji w nowych warunkach. Szansą dla tych pierwszych jest rosnąca liczba projektów interimowych, choć od menedżerów do zadań specjalnych firmy sporo oczekują. Zdaniem Beaty Bukowskiej poszukiwani są teraz menedżerowie mocno ukierunkowani na cele, którzy nie tylko potrafią szybko wdrożyć się w realia firmy, ale są także odważni i elastyczni.

Muszą być otwarci na nowe sposoby działania, a także na ludzi. – W czasie pandemii bardzo zyskała na znaczeniu umiejętność zarządzania ludźmi, motywowania i angażowania pracowników. Folwarczny styl zarządzania już definitywnie odchodzi do przeszłości – zaznacza szefowa Inwenty.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ