GUS dokonał korekty stopy bezrobocia za okres od grudnia 2012 r. do sierpnia 2013 r., wynikającej z ustalenia ostatecznej liczby pracujących poza rolnictwem indywidualnym, na podstawie badań prowadzonych przez przedsiębiorstwa, według stanu na 31 grudnia 2012 r.

Pozostałe dane pozostały bez zmian.