ZUS lub KRUS będą wypłacać wyjątkową premię za wiek

Postępowanie poprzedzającego przyznanie świadczenia honorowego, które będzie przysługiwać 100-latkom, zostanie uregulowane wyczerpująco w ustawie.

Publikacja: 13.02.2024 18:35

ZUS lub KRUS będą wypłacać wyjątkową premię za wiek

Foto: Adobe Stock

Tak wynika z założeń do projektu ustawy o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia, które zostały właśnie opublikowane w wykazie prac rządu.

Emerytura honorowa w ustawie

Wraz z setnymi urodzinami seniorzy mogą liczyć na wyjątkową premię za wiek. Wysokość dodatkowej, honorowej emerytury jest różna, ponieważ zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu ukończenia 100 lat. Stanowi ona 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Obecnie jest to 5540,25 zł brutto.

Problem w tym, że ta utrwalona i zgodna z oczekiwaniami społecznymi praktyka wynika z aktu prawa wewnętrznego (decyzji podjętej przez prezesa Rady Ministrów) sprzed kilkudziesięciu lat.

Dlatego projektodawcy chcą, aby zasady i tryb przyznawania świadczenia honorowego były uregulowane w ustawie. Jak bowiem tłumaczą, zarządzenia premiera i ministrów mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty i nie mogą stanowić podstawy decyzji wobec obywateli.

-To oznacza, że znikną ewentualne w wątpliwości co do podstawy prawnej przyznania takiego świadczenia, a sami uprawnieni zyskają w tym względzie większą pewność – wskazuje Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll Consulting.

Projekt zmierza także do wyczerpującego uregulowania postępowania poprzedzającego przyznanie świadczenia honorowego. Obecnie bowiem kwestie regulowane są szczątkowo za pomocą aktów wewnętrznych obowiązujących w ZUS i KRUS.

Generalnie jednak zasady jego przyznawania mają pozostać niezmienne.

Czytaj więcej

Rekordowe i groszowe emerytury w Polsce. Ile wynoszą? ZUS publikuje dane

Kto przyzna świadczenie honorowe

Ale to nie wszystko. Szykuje się jeszcze jedna zmiana. Projektodawcy chcą, aby świadczenie honorowe wypłacał ten sam organ, który wypłaca emerytury i renty. Oznacza to, że:

-emerytom i rencistom pobierającym świadczenia emerytalno-rentowe z ZUS, osobom, które nie mają prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, oraz osobom uprawnionym do więcej niż jednego prawa do świadczenia emerytalno-rentowego wypłaci je ZUS,

-emerytom i rencistom pobierającym świadczenia emerytalno-rentowe z KRUS wypłaci je KRUS,

-emerytom i rencistom wojskowym  wypłaci je wojskowy organ emerytalny,

- funkcjonariuszom Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej wypłaci je organ emerytalny właściwy dla funkcjonariuszy oraz członków ich rodzin.

Etap legislacyjny: Założenia do projektu w wykazie prac rządu

Czytaj więcej

Świadczenie honorowe dla 100-latków podnosi opłatę za pobyt w DPS

Tak wynika z założeń do projektu ustawy o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia, które zostały właśnie opublikowane w wykazie prac rządu.

Emerytura honorowa w ustawie

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
ZUS
ZUS przekazał ważne informacje na temat rozliczenia składki zdrowotnej
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Prawo karne
NIK zawiadamia prokuraturę o próbie usunięcia przemocą Mariana Banasia
Aplikacje i egzaminy
Znów mniej chętnych na prawnicze egzaminy zawodowe
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a