Od początku roku zasiłek stały został zwaloryzowany – maksymalna kwota wzrosła z 719 do 1000 zł. Najmniejsza z 30 do 100 zł. O wsparcie może wnosić pełnoletnia osoba niezdolna do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolna do pracy. Niezdolny do pracy z powodu wieku jest ten, kto ukończył 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) i nie ma przyznanej ani emerytury, ani renty.

Całkowicie niezdolna do pracy jest z kolei osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek. Kwota zasiłku stałego została podwyższona bez uwzględnienia mechanizmu jego waloryzacji zawartego w przepisach ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z nim kwota zasiłku zmienia się w czasie weryfikacji kryteriów dochodowych.

Czytaj więcej

Opieka nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi

Waloryzacja zaś odbywa się co trzy lata, a ostatnia nastąpiła 1 stycznia 2022 r. Wtedy maksymalna kwota zasiłku stałego wzrosła z 645 zł do 719 zł. Wtedy także zmieniła się wysokość kryterium dochodowego, które od nowego roku nie uległo zmianie. Wciąż dla osoby samotnie gospodarującej to 776 zł, a dla osoby w rodzinie 600 zł.

Podstawa prawna: niektóre przepisy ustawy z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej DzU z 24 sierpnia 2023 r., poz. 1693