Tak wynika projektów rozporządzeń Rady Ministrów, które zostały właśnie przyjęte przez rząd.

Czytaj więcej

Kaczyński: Czternasta emerytura wyniesie 2200 zł na rękę

Przypomnijmy, że czternastka przysługuje osobom, które mają prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych, czyli pobierającym emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, świadczenia pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. Jej wypłata zależy od wysokości pobieranego świadczenia podstawowego. Pełną kwotę dostaną jedynie osoby, u których nie przekraczało ono 2,9 tys. zł. Pozostałym wypłata zostanie pomniejszona zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Rząd zostawił sobie natomiast w przepisach furtkę, która umożliwia mu elastyczne kształtowanie wysokości świadczenia i terminu jego wypłaty. Te dwie kwestie mają być w każdym roku regulowane rozporządzeniami. Projekty tych aktów zostały właśnie przyjęte przez rząd. Wynika z nich, że czternastka zostanie wypłacona w tym roku we wrześniu. Z kolei kwota świadczenia ma wynosić 2650 zł. To odmienne niż w latach poprzednich, kiedy była równa minimalnej emeryturze (obecnie 1588,44 zł).

Etap: Projekty przyjęte przez rząd

Czytaj więcej

14. emerytura: 2200 zł na rękę nie dla wszystkich. Oto tabela