Czternasta emerytura na stałe przyjęta przez rząd

Kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów zagości w systemie na stałe.

Publikacja: 16.05.2023 13:11

Warszawa, 16.05.2023. Premier Mateusz Morawiecki (P) i minister rodziny i polityki społecznej Marlen

Warszawa, 16.05.2023. Premier Mateusz Morawiecki (P) i minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg (L) podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, 16 bm. w KPRM w Warszawie. Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej 14. emeryturę na stałe.

Foto: PAP

Tak wynika z projektu ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, który został właśnie przyjęty przez rząd.

Wysokość czternastki ma być równa kwocie najniższej emerytury obowiązującej po marcowej waloryzacji ( obecnie to 1588,44 zł).

Rząd zostawia sobie jednak furtkę, która umożliwi mu elastyczne kształtowanie wysokości świadczenia i terminu jego wypłaty w przyszłych latach. Te dwie kwestie mają być bowiem w każdym roku regulowane rozporządzeniami, wydawanymi w terminie do 31 października danego roku. Niezmienione zostały natomiast kryteria przyznania tego świadczenia.

Czytaj więcej

Czternasta emerytura na stałe w systemie

Cały czas będzie ona przysługiwać osobom, które mają prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych, czyli pobierającym emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, świadczenia pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Świadczenie będzie też dalej  uzależniona od kryterium dochodowego wynoszącego w tym roku ( podobnie jak w latach ubiegłych) 2,9 tys. zł, a pełną kwotę dostaną jedynie osoby, których świadczenie podstawowe nie przekraczało tej sumy. Pozostałym wypłata zostanie pomniejszana o różnicę między wysokością renty lub emerytury a kwotą kryterium, zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Etap legislacyjny: Projekt przyjęty przez rząd

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Sądy i trybunały
Prof. Andrzej Zoll: premier zachowuje się w sposób niedopuszczalny
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Sądy i trybunały
TK ma wesprzeć PiS w odblokowaniu Trybunału