Bon turystyczny to 500 zł na każde dziecko w rodzinie, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością - 1000 zł. Świadczenie przysługuje rodzicom, którzy  mieli w dniu wejścia w życie przepisów o bonie, czyli 18 lipca 2020 r.  prawo do świadczenia wychowawczego, tzw. 500+, lub do dodatku wychowawczego, a także, jeśli nabyli do niego prawo między 19 lipca 2020 roku a 31 grudnia 2021 roku.

- Bon można wykorzystać tylko na terenie kraju gdyż jest to wsparcie przewidziane dla polskich firm. Z najnowszych naszych danych wynika, że już ponad 3,3 mln osób aktywowało bony na łącznie około 3 mld złotych - mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Płatności bonami turystycznymi przyjmuje około 28 tys. przedsiębiorców i organizacji pożytku publicznego, świadczących usługi hotelarskie lub oferujących imprezy turystyczne w Polsce.  Lista tych podmiotów jest aktualizowana na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej – www.pot.gov.pl.

Czytaj więcej

Co dalej z bonem turystycznym? Rząd podjął ważną decyzję

Od 1 sierpnia 2020 r. rodzic dziecka do 18. roku życia może aktywować bon na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wystarczy podać aktualny adres e‑mail oraz numer telefonu komórkowego. Bon można aktywować w dowolnym momencie np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami.

Po aktywowaniu bonu, rodzic otrzyma kod, który należy pokazać podmiotowi turystycznemu podczas dokonywania płatności bonem. Można rozbić 500 zł na kilka płatności lub raz wykorzystać całą kwotę. Każda płatność będzie potwierdzona jednorazowym kodem autoryzacyjnym wysłanym SMS-em.

Rodzic, który zgodnie z orzeczeniem sądu opiekuje się dzieckiem na przemian z drugim rodzicem (np. po rozwodzie) w porównywalnych i powtarzających się okresach, ma prawo do połowy pieniędzy z bonu tj.  250 zł (lub 500 zł jeśli dziecko jest niepełnosprawne).

Bonu nie możesz wymienić na gotówkę, inne środki płatnicze albo inne środki wymiany.