Rada Ministrów na środowym posiedzeniu przyjęła projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Najważniejsza ze zmian przewiduje, że rolnik na emeryturze nie będzie musiał zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej, aby otrzymywać świadczenie w pełnej wysokości. W takim przypadku będzie musiał opłacać w KRUS składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Projekt przewiduje też, że rolnik w czasie stażu finansowanego przez urząd pracy nie straci prawa do ubezpieczenia w KRUS.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu

Czytaj więcej

Zarobki rencisty KRUS nie zmniejszają świadczenia