Co trzeci ankietowany chciałby, żeby Andrzej Duda był prezydentem RP przez dwie kadencje. Przeciwnego zdania jest 44 proc. badanych, a zdania w tej kwestii nie ma 22 proc.

- Częściej przeciwnikami ponownego wybrania Andrzeja Dudy na prezydenta RP są mężczyźni (45 proc.), osoby o wykształceniu wyższym (47 proc.), dochodzie netto od 2001 do 3000 zł (50 proc.) oraz badani z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (51 proc.). Wraz ze wzrostem wieku rośnie odsetek osób, które są przeciwne drugiej kadencji Andrzeja Dudy na stanowisku prezydenta RP – z 38 proc. wśród najmłodszych badanych, do 52 proc. wśród ankietowanych powyżej 50 roku życia - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Senator Marek Borowski uważa, że Andrzej Duda jest w tej chwili w sytuacji bez wyjścia i nie ma szans, by podczas następnych wyborów prezydenckich wystąpił jako kandydat "z twarzą".

Opinie w sprawie tego, czy Andrzej Duda wywiązuje się z roli strażnika Konstytucji RP są podzielone – 36 proc. wskazuje jego pozytywną rolę, ale podobny odsetek jest odmiennego zdania.

Częściej niż co trzeci badany uważa, że najlepszym prezydentem w historii III RP był Aleksander Kwaśniewski. Po 12 proc. ankietowanych wskazało Andrzeja Dudę oraz Lecha Kaczyńskiego – pokazał wcześniejszy sondaż SW Research.