Największa grupa respondentów (38 proc.) uważa, że należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP. Przeciwnego zdania jest 30 proc. badanych, a co trzeci nie ma zdania w tej kwestii.

- Za zmianami w Konstytucji RP częściej są mężczyźni niż kobiety (43 proc. vs 33 proc.), kobiety pozostają częściej niezdecydowane w tej kwestii (38 proc. vs 26 proc. mężczyzn). Za wprowadzeniem zmian częściej są badani do 24 lat (44 proc.), ankietowani o wykształceniu średnim (41 proc.), dochodzie netto od 3001 do 5000 zł (45 proc.) oraz mieszkańcy wsi (41 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

„Obecnie obowiązująca konstytucja gwarantuje prawa i wolności człowieka. Dzięki niej jesteśmy w UE, dzięki niej jesteśmy w NATO. Nie powinniśmy więc jej zmieniać, chyba że mamy na horyzoncie coś lepszego” – oceniał na łamach „Rzeczpospolitej” konstytucjonalista dr Ryszard Piotrowski z UW.