Pozytywnie pracę prezydenta Andrzeja Dudy w maju oceniało 36 proc. ankietowanych, z czego 8 proc. respondentów ma „zdecydowanie” dobrą opinię. Przeciwnego zdania jest 55 proc. respondentów (spadek w porównaniu do kwietniowego badania o 7 pkt. proc.), a 9 proc. nie ma zdania.

Z pracy premiera Mateusza Morawieckiego zadowolonych jest 35 proc. ankietowanych („zdecydowanie” - 7 proc.). Tak jak w przypadku głowy państwa, również u szefa rządu odsetek pozytywnych recenzji wzrósł o 5 pkt. proc. Negatywnie pracę Morawieckiego oceniło 56 proc. pytanych, a 9 proc. nie ma sprecyzowanego zdania.

Najmniej ocen pozytywnych zebrał rząd Zjednoczonej Prawicy, które pracę dobrze odebrało 32 proc. ankietowanych (wzrost o 4 pkt. proc.), w tym 4 proc. „zdecydowanie dobrze”. Przeciwnego zdania jest 57 proc. respondentów, a odsetek osób, które nie potrafiły ocenić, jak rząd wykonuje swoje obowiązki, wynosi 11 proc.

Kantar Public przeprowadził sondaż w dniach 7-12 maja 2021 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1005 mieszkańców Polski powyżej 15. roku życia.