Podczas wczorajszych obrad Sejm odrzucił poprawki Senatu o odrzuceniu nowelizacji ustawy o systemie oświaty i o finansowaniu zadań oświatowych.

Minister edukacji i nauki będzie więc miał prawo do
ustalania programów, które będą finansowane ze środków na nauczanie.

Programy te będą ogłaszane przez ministra jako komunikaty w Biuletynie Informacji Publicznej. Komunikat ma zawierać przedmiot programu, podmioty uprawione do udziału i inne szczegółowe kryteria.

Fundusze na realizację konkretnego programu będą przekazywane tym podmiotom, z którymi zostaną zawarte umowy.

Czarnek podziękował tym 241 posłom, którzy poparli projekt Ministerstwa. Przeciwko było 188, 1 się wstrzymał.

"Dziękuję koleżankom i kolegom posłom za uchwalenie ustawy, która pozwala MEiN na tworzenie programów ministra w obszarze edukacji" - napisał szef resortu.

"W nowym roku szkolnym zaproponujemy atrakcyjną formę edukacji dla uczniów - wyjazdy do miejsc pamięci, ośrodków kultury i nauki oraz muzeów" - zapowiedział Czarnek.

Z kolei Ministerstwu Edukacji i Nauki podziękował szef resortu kultury.

Autopromocja
LOGISTYKA.RP.PL

Branża, która napędza polską gospodarkę

CZYTAJ WIĘCEJ

"Dziekuję MEiN, Przemysławowi Czarnkowi i parlamentarzystom za uchwalenie ustawy o systemie oświaty i finansowaniu zadań oświatowych umożliwiającej polskiej młodzieży systemowy kontakt z polską kulturą i miejscami pamięci" - napisał Gliński.