429,6 tys. zł to kwota, jaką w 2020 r. dysponowało Porozumienie Jarosława Gowina. W większości były to składki członkowskie (211,1 tys. zł) i darowizny pieniężne (217,8 tys. zł). Tak wynika ze sprawozdania finansowego, które partia złożyła w Państwowej Komisji Wyborczej. Do dokumentu nie załączono jednak poprawnie wykonanego sprawozdania biegłego rewidenta.

Jego sporządzenie jest konieczne w przypadku utworzenia przez partię funduszu wyborczego. Firmy badające finanse wybiera Państwowa Komisja Wyborcza.

Dlaczego Porozumienie nie załączyło poprawnego sprawozdania? Wszystko wskazuje, że powodem jest pech. Po raz pierwszy w historii Krajowe Biuro Wyborcze uznało, że nie przyjmie dwóch opinii biegłych jako wykonanych niezgodnie z umową. Oprócz Porozumienia dotyczy to niewielkiej partii Lepsza Polska.

– Porozumienie złożyło sprawozdanie z kompletem dokumentów. W przypadku zastrzeżeń KBW do opinii biegłego rewidenta uchybienie nie leży po naszej stronie – mówi rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka.

Podobną wersję przedstawia KBW. „W dwóch przypadkach sprawozdania biegłego rewidenta nie zostały przez Krajowe Biuro Wyborcze przyjęte od wykonawcy, ponieważ w ocenie zamawiającego nie zostały sporządzone zgodnie z zawartą umową" – wyjaśnia. Dodaje, że skoro błąd powstał z przyczyn niezależnych od partii, „nie mogą one ponosić jakichkolwiek konsekwencji ich niedołączenia".

Jednak to nie pierwszy raz, gdy Porozumienie ma kłopoty ze składanymi w PKW dokumentami finansowymi. W zasadzie zdarzają się one co roku.

Ciąg uchybień

Partia Gowina pod nazwą Polska Razem Zjednoczona Prawica powstała w 2014 r. I już sprawozdanie finansowe za pierwszy rok działalności zostało przyjęte przez PKW ze wskazaniem uchybień, m.in. nielegalnego przyjęcia środków na fundusz wyborczy w formie gotówkowej.

Sprawozdanie za 2015 r. przyjęto bez zastrzeżeń. Pojawiły się już rok później. Zdaniem PKW Polska Razem zrobiła błąd w obliczeniu swoich przychodów. Kolejne uchybienie stwierdzono w sprawozdaniu za 2017 r. Tym razem partia miała nie posiadać spisanych zasad polityki rachunkowości.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Odkrywaj karty historii i pogłębiaj swoją wiedzę od starożytności po nowoczesność

ZAMÓW

Sprawozdanie za 2018 r. partia złożyła już jako Porozumienie Jarosława Gowina i tym razem zostało odrzucone przez PKW. Poszło o z pozoru niewielką kwotę 233,18 zł. Zdaniem PKW komitet wyborczy Porozumienia bezprawnie otrzymał korzyść majątkową od partii Porozumienie pod postacią korzystania z mediów w lokalu udostępnionym na siedzibę komitetu.

Ponieważ partia nie otrzymywała subwencji budżetowej, błąd w finansach nie oznaczał żadnych skutków finansowych. Rok później sprawozdanie znów zostało przyjęte z uchybieniem. Tym razem partia miała nie wskazać w sprawozdaniu numeru rachunku bankowego funduszu wyborczego.

Walka o partię

To, czy sprawozdanie za 2020 r., dostarczone bez prawidłowej opinii biegłego, zostanie przyjęte przez PKW, okaże się jesienią. Już teraz przeciwnicy Gowina nagromadzenie uchybień w sprawozdaniach finansowych uznają za nieprzypadkowe. – To tylko wierzchołek góry lodowej – mówi europoseł Adam Bielan,

lider wewnętrznego sporu w Porozumieniu. Wybuchł on na przełomie stycznia i lutego, gdy część działaczy uznała, że Gowinowi w 2018 r. skończyła się kadencja prezesa partii. Ich zdaniem p.o prezesa jest właśnie Bielan jako przewodniczący Konwencji Krajowej. W niedzielę ogłosił on przystąpienie Porozumienia do zarejestrowanej w styczniu Partii Republikańskiej.

– Jarosław Gowin, łamiąc statut, prywatyzując partię i nie robiąc przez trzy lata wyborów na prezesa, dopuścił się też bardzo wielu nieprawidłowości finansowych, za które osobiście odpowiada. Finanse Porozumienia nie były od wielu lat prawidłowo kontrolowane – uważa Adam Bielan.

Nie zgadza się z tym Magdalena Sroka. – Sprawozdanie finansowe z 2018 r. zostało odrzucone z powodu błędnego zaksięgowania drobnej kwoty. Finanse Porozumienia są w jak najlepszym porządku – przekonuje.