W swoim liście premier wskazuje też inne potencjalne siedziby parlamentu w czasie renowacji Pałacu Westminsterskiego - są to znajdujące się w Londynie Richmond House, Centrum Królowej Elżbiety II i londyński ratusz.

Johnson dodaje, że należy wziąć również pod uwagę wariant, w którym obie izby będą nadal obradować w Pałacu Westminsterskim w czasie renowacji.

Plany znalezienia tymczasowej siedziby parlamentowi na czas renowacji Pałacu Westminsterskiego są obecnie poddane przeglądowi w związku z wpływem epidemii koronawirusa na finanse publiczne.

Gdyby do tymczasowej przeprowadzki brytyjskich parlamentarzystów doszło, miałaby ona miejsce w 2025 roku.

"Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za ochronę Pałacu Westminsterskiego (...) jako obiektu światowego dziedzictwa UNESCO, który jest domem i symbolem naszej demokracji" - podkreśla Johnson.

Obecnie, jak pisze brytyjski premier, Pałac Westminsterski jest narażony na wybuch w nim pożaru i wymaga renowacji.

Zdaniem Johnsona choć "koszty odgrywają dużą rolę" to jednak renowacja powinna być przeprowadzona "tak szybko jak to możliwe" z powodu "ryzyka związanego z obecnym stanem budynku".

Koszt renowacji Pałacu Westminsterskiego szacowany był na 4 mld funtów, ale z najnowszego raportu Krajowego Urzędu Kontroli (National Audit Office) wynika, że w rzeczywistości kwota ta będzie wyższa.