W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie zapowiadanego przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt i niektórych innych ustaw, który zakłada m.in. wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt futerkowych, ograniczenie uboju rytualnego w Polsce, znaczne zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych oraz ograniczenie trzymania zwierząt na stałe na uwięzi. Debatowano także nad projektem Koalicji Obywatelskiej o zakazie wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych oraz przepisach na rzecz zwierząt wycofywanych ze służby.

Czytaj także: Polityk PSL o "Piątce dla zwierząt": Bolszewickie metody

Sejm odrzucił wniosek Konfederacji o odrzucenie projektu PiS w pierwszym czytaniu. Za odrzuceniem głosowało 35 posłów PiS, w tym posłowie Solidarnej Polski; przeciw był m.in. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, który wcześniej krytykował nowelizację.

Oba projekty zostały skierowane do komisji rolnictwa, która wieczorem rozpoczęła prace w tym zakresie. Posiedzenie komisji zakończyło się w czwartek rano.

Członkowie komisji zdecydowali, że projekt Prawa i Sprawiedliwości będzie wiodący. Posłowie zgłosili kilkadziesiąt poprawek.

Stosunkiem głosów 17 do 6 komisja rolnictwa poparła projekt "Piątki dla zwierząt". Wcześniej głosami posłów PiS i Konfederacji przeforsowano złożoną przez Michała Urbaniaka (Konfederacja) poprawkę wykreślającą zapis, przewidujący ograniczenie możliwości uboju rytualnego wyłącznie do potrzeb krajowych związków wyznaniowych.

Odrzucona została poprawka wydłużająca z 12 miesięcy do 10 lat okresu vacatio legis dla przepisów o zakazie hodowli zwierząt futerkowych na futra.

Poparcia nie uzyskała też poprawka w sprawie zakazu wykorzystywania koni do transportu na drodze do Morskiego Oka.