W wyborach z kwietnia partia ITN zdobyła 17,7 proc. głosów. Obecnie, w sondażu ośrodka Market Links, partia może liczyć na 18,8 proc. poparcia - zaledwie o 0,9 punktu procentowego mniej, niż GERB (w wyborach z kwietnia partia GERB uzyskała 26,2 proc. głosów, ale nie zdołała stworzyć większościowego rządu, ponieważ inne partie, które weszły do parlamentu, dystansują się od partii rządzącej w związku z zarzutami pod jej adresem dotyczącymi doprowadzenia do sytuacji, w której korupcja w kraju jest wszechobecna.

W czerwcu trzech obywateli Bułgarii i ich 64 firmy zostały obłożone sankcjami USA w związku z zarzutami dotyczącymi korupcji.

Powstała w 2020 roku partia ITN obiecuje zmiecenie ze sceny politycznej tradycyjnych partii politycznych, które są przez nią oskarżane o to, że Bułgaria wciąż jest jednym z najbiedniejszych i najbardziej skorumpowanych państw UE.

Sondaż przeprowadzony między 18 a 25 czerwca w Bułgarii wskazuje też, że rośnie poparcie dla potencjalnych koalicjantów ITN - partia Demokratyczna Bułgaria uzyskała w nim 12,5 proc. wskazań, a partia Powstań, Precz z Mafią - 5,4 proc.

Partia Socjalistyczna może liczyć na 16,9 proc. głosów, a partia etnicznych Turków, MRF, na 9,5 proc.

Sojusz partii nacjonalistycznych, który był partnerem koalicyjnym GERB, nie przekroczyłby progu wyborczego - wskazuje sondaż.