Wilno zdecydowało o nadaniu statusu placówki dyplomatycznej Biuru Przedstawicielstwa Białoruskiej Demokracji.

W ten sposób Litwa rozpoczęła nowy etap delegitymizacji reżimu Łukaszenki, stając się pierwszym krajem UE, który przyznał status dyplomatyczny kancelarii Świetłany Cichanouskiej - poinformował jej zespół w oświadczeniu cytowanym przez Belsat.eu.

- Nadanie statusu dyplomatycznego naszemu urzędowi to ważny krok w kierunku delegitymizacji reżimu Łukaszenki i tworzenia nowej białoruskiej większości. Ten status oznacza, że ??naród białoruski ma teraz przedstawicielstwo w kraju Unii Europejskiej - mówiła Cichanouska. Dodała, że ta decyzja jest też "wspaniałym przykładem braterstwa i solidarności Litwy wobec Białorusi.

Ministers Landsbergis stwierdził z kolei, że krok, który podjęła Litwa, ilustruje ciągłe wsparcie Litwy dla organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. - Ten krok został podjęty w kontekście ciągłych represji i przemocy ze strony nielegalnego reżimu Łukaszenki wobec narodu białoruskiego, który walczy o swoje prawa i wolności oraz demokratyczną przyszłość swojego kraju. Mamy nadzieję, że dzięki temu przedstawiciele sił demokratycznych Białorusi będą słyszani za granicą – mówił Gabrielius Landsbergis, cytowany przez media.

Swiatłana Cichanouska przebywa na Litwie, odkąd według oficjalnych białoruskich danych przegrała wybory prezydenckie na Białorusi. Oficjalnie otrzymała 10,1 proc. głosów, a Łukaszenko - 80,1 proc.

Według przeprowadzonego za granicą, niezależnego exit pollu, Swiatłana Cichanouska otrzymała 71 proc., a Aleksandr Łukaszenka 10 proc.