Sygnatariusze oświadczenia, pod którym podpisało się około 100 osób, zauważają, że kandydatura Przemysława Czarnka na szefa Ministerstwa Edukacji i Nauki budzi zdziwienie w kontekście jego wielu wypowiedzi, w których często "okazywał brak szacunku dla godności człowieka w odniesieniu do osób należących do mniejszości, w szczególności osób LGBT".

Oświadczenie podpisały osoby, które swoje życie społeczne, zawodowe i naukowe poświęciły pracy na rzecz edukacji o tolerancji, krzewienia idei równości i praw człowieka, i dla których powierzenie tak odpowiedzialnego stanowiska w tak delikatnej sferze, jaką jest kształtowanie przyszłych pokoleń osobie o wspomnianych poglądach wydaje się niezrozumiałe i trudne do zaakceptowania.

Inicjatywa wydania oświadczenia pojawiła się jednocześnie w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Wśród osób podpisanych pod nim są przedstawiciele środowisk liberalnych, jak i konserwatywnych, pracownicy naukowi (UW, KUL, UKSW, PAN, UP, UJ), działacze organizacji pozarządowych, artyści, wybitni publicyści i intelektualiści, osoby przynależące do różnych związków wyznaniowych i grup mniejszościowych.

Wśród sygnatariuszy oświadczenia są m.in. prof. zw. dr hab. Antoni Dudek, Elżbieta Ficowska, była Przewodnicząca Stowarzyszenia „Dzieci Holokaustu”,  Marek Gumkowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita, Jerzy Illg, Redaktor Naczelny Wydawnictwa Znak, prof. zw. dr hab. Ireneusz Krzemiński, prof. zw. r hab. Roman Kuźniar, Joanna Podolska, Dyrektor Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Danuta Przywara, Prezes Zarządu, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, bp Jerzy Samiec, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, Michael Schudrich, Naczelny Rabin RP,Joanna Szczęsna, publicystka, Gołda Tencer, Dyrektor Teatru Żydowskiego.

Oświadczenie ws. planowanej nominacji na stanowisko ministra edukacji i nauki

"Wyrażamy zaniepokojenie decyzją o zamiarze powołania na stanowisko Ministra Edukacji i Nauki Pana Posła dr. hab. Przemysława Czarnka. Kandydat na to stanowisko wielokrotnie w publicznych wypowiedziach okazywał brak szacunku dla godności człowieka w odniesieniu do osób należących do mniejszości, w szczególności osób LGBT. W czerwcu br., podczas debaty na antenie TVP nt. osób nieheteronormatywnych, dr Czarnek powiedział: “skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym”.

Niepokój muszą budzić także głoszone przez dr. Czarnka poglądy dotyczące wspólnej polsko-żydowskiej historii, szczególnie w odniesieniu do jej najtragiczniejszych kart, i niezrozumiałe wypowiedzi na temat Muzeów – Miejsc Pamięci, z których nigdy się nie wycofał.

Trudno nam zrozumieć, dlaczego osobie prezentującej wspomniane wyżej poglądy powierza się kierowanie urzędem, na którym spoczywa odpowiedzialność za kształtowanie programu oświaty i wychowywanie milionów polskich uczniów. Zadaniem szkoły jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także wychowywanie młodych ludzi do zgodnego życia w społeczeństwie, wpajanie im takich zasad, jak szacunek dla drugiego człowieka – także tego, który różni się od większości. Uważamy, że jedną z kluczowych kompetencji, jakie powinny charakteryzować osobę odpowiedzialną za system edukacji, jest poszanowanie ludzkiej godności i różnorodności, przekonanie o równości wszystkich w prawach i obowiązkach oraz wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka, także gdy jest ona rezultatem nienawiści wobec inności.

Dotarła do nas wiadomość, że p. dr Przemysław Czarnek otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Szczerze życzymy Panu Doktorowi szybkiego powrotu do zdrowia".