Komentatorzy zwracali uwagę na chaos pod koniec kampanii i zastanawiali się, czy liczne skandale i afery przyczynią się do demobilizacji wyborców PiS. 

Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko zastanawiali się też nad wpływem kryzysu na granicy na nastroje przedwyborcze. W sztabach panuje duża niepewność co do niedzieli i wyników — podkreślali Szułdrzyński i Kolanko.