W Polsce zmiany były dramatyczne. Poglądy na temat Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i NATO osiągnęły najwyższy poziom w historii - każdy z nich oscyluje wokół 90 procent - od czasu, gdy po raz pierwszy zadano to pytanie w 2007 roku. Natomiast poglądy na temat Rosji spadły z jednej trzeciej Polaków mających przychylne zdanie w 2019 roku do zaledwie 2 procent w 2022 roku.

Rosja odnotowała gwałtowny spadek oceny. We wszystkich 18 badanych krajach odnotowano najniższy w historii udział pozytywnych opinii o tym kraju.

Średnia ocen negatywnych dla Rosji wyniosła w tym roku 85 proc. W Stanach Zjednoczonych pozytywne opinie o Rosji spadły z 15 procent w 2020 roku do 7 procent w tym roku.

Spadło również zaufanie do prezydenta Rosji Władimira Putina. W większości badanych miejsc osiągnęło ono poziom najniższy od dwóch dekad. Tylko 9 procent respondentów we wszystkich krajach ma zaufanie do Putina, że "postępuje właściwie w sprawach światowych".

Sześćdziesiąt procent respondentów miało takie samo zdanie o prezydencie Bidenie, mimo że jego notowania w ciągu roku spadły w większości krajów.

Wśród 11 państw członkowskich NATO i Szwecji, średnia dwóch trzecich respondentów pozytywnie ocenia sojusz wojskowy. W ciągu ostatnich sześciu lat stosunek Szwedów do NATO stopniowo wzrastał w kierunku pozytywnym. W 2016 roku tylko 58 proc. ankietowanych Szwedów miało pozytywne poglądy na temat NATO. liczba ta stopniowo rosła do około 70 proc. w 2021 roku. W 2022 roku liczba ta jeszcze wzrosła - z 77 proc. na początku marca do 84 proc. w połowie kwietnia.

Jak wynika z sondażu, stosunek do Stanów Zjednoczonych pozostał w większości pozytywny - około 60 procent. W Polsce oceny USA są rekordowo wysokie - tylko 3 procent ankietowanych ma negatywną opinię o tym kraju. Dla porównania, w Niemczech, Kanadzie i Wielkiej Brytanii negatywne opinie o Stanach Zjednoczonych ma ponad 30 procent badanych.

Pew Research Center zwróciło uwagę na Polskę, w której nastąpiła "dramatyczna zmiana nastawienia" od czasu inwazji Rosji na Ukrainę. Dziewięćdziesiąt cztery procent badanych Polaków "w ogóle nie ma zaufania" do Putina i postrzega Rosję jako główne zagrożenie - przy czym ta ostatnia kwestia wzrosła z 65 procent w 2018 roku.

W tym samym czasie Polska odnotowała rekordowo wysokie opinie na temat Stanów Zjednoczonych, UE i NATO. Dyrektor ds. badań postaw globalnych Jacob Poushter powiedział dziennikowi "The Washington Post", że "na postawy Polaków wobec spraw zagranicznych mają wpływ krajowe uwarunkowania polityczne".

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Zgłoś swój projekt w konkursie dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

W badaniu wzięło udział prawie 20 000 dorosłych osób z 18 krajów - w tym z Kanady, Szwecji, Singapuru, Izraela, Polski i Francji - w okresie od połowy lutego do połowy maja, przy czym w większości krajów badanie rozpoczęło się wkrótce po inwazji Rosji na Ukrainę. W większości krajów zbieranie danych rozpoczęło się wkrótce po inwazji Rosji na Ukrainę.