- Jestem pewien, że inne republiki byłego Związku Radzieckiego również dołączą do takiego sojuszu – powiedział Aleksander Łukaszenko na spotkaniu z gubernatorem obwodu woroneskiego Aleksandrem Gusiewem. Dodał, że ze strony rosyjskich regionów widzi "bardzo duże" zainteresowanie rozwojem współpracy z Białorusią.

- Dzięki wam mamy taką współpracę i staramy się budować jedno Państwo Związkowe na nowych zasadach, żeby nikogo nie urazić, żeby rozwijały się suwerenne, niepodległe państwa – Białoruś i Rosja - mówił. Ocenił, że kluczowym aspektem stosunków handlowych i gospodarczych między Rosją a Białorusią powinna być współpraca przemysłowa.

Łukaszenko stwierdził też, że Białoruś nie ma tak dużego problemu z zastąpieniem importu jak Rosja. Mówiąc o imporcie i wymieniając Niemcy oraz Stany Zjednoczone zarzucił zachodnim państwom chęć "rzucenia na kolana" i "wywierania presji" na Rosję i Białoruś. - Dlatego dziś jesteśmy gotowi do współpracy z Rosją w dowolnym momencie, w dowolnym kierunku - powiedział.

Zadeklarował, że wobec wycofywania się zachodnich firm z rosyjskiego rynku białoruskie przedsiębiorstwa są gotowe dostarczyć Rosji wszelki sprzęt.