Zestawienie pochodzi z okresu od 16 listopada 2015 roku do początku grudnia 2016 roku. W bilansie nie zostały ujęte Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Kancelaria Premiera, które nie udzieliły "Super Expressowi" informacji o kwotach nagród.

Największe nagrody przyznano w Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej w "Super Expressie".