Powierzenie dr. Tomaszowi Greniuchowi kierowania wrocławskim oddziałem IPN uważamy za decyzję niezrozumiałą, a w kontekście polskiej historii wręcz niedopuszczalną.

Z powszechnie dostępnych w mediach materiałów wynika niezbicie, że p. Greniuch nie tylko był członkiem ONR, organizacji o charakterze neo-faszystowskim i anty-demokratycznym, ale pełnił jedną z kluczowych funkcji w jej opolskich strukturach. Był także autorem publikacji szkoleniowych tej organizacji i organizował w przestrzeni publicznej wydarzenia, podczas których wyrażano poparcie dla przedwojennych zajść antysemickich, w szczególności tzw. marszu na Myślenice. W roku 2013 opublikował "Drogę nacjonalisty", książkę, którą aspirował do roli lidera i mentora ruchu narodowego w Polsce. Gloryfikował także gest nazistowskiego pozdrowienia nazywając go "salutem rzymskim", oraz popularyzował idee rasistowskie i antysemickie. Pomimo rozpoczęcia pracy w IPN, dr Greniuch dalej utrzymywał kontakty ze środowiskami radykalnych narodowców i wyrażał nadzieję na reedycję "Drogi nacjonalisty". Przyznał, że nie odcina się od środowiska narodowo-radykalnego, a przedwojenny ONR uważa za "ideał, który stanowiła młoda, przedwojenna elita".

W Polsce, kraju tak doświadczonym totalitaryzmami II wojny światowej, nie może być akceptacji dla powierzania ważnych funkcji w instytucjach państwowych osobom, które w sposób niezaprzeczalny propagowały idee wywodzące się z systemu, na którym ciąży odpowiedzialność za śmierć milionów ludzi: Żydów, Polaków, Romów i Sinti, osób niepełnosprawnych. Nazistowskie gesty i symbole oraz faszystowską ideologię trudno nam odbierać inaczej niż jako antysemickie, antypolskie i antyludzkie.

Tłumaczenia o jedynie młodzieńczej fascynacji ONR-em i o rzekomym zerwaniu z ideami radykalnego nacjonalizmu w roku 2013 traktujemy jako wprowadzanie opinii publicznej w błąd. Zmiana poglądów i postawy ideowej jest oczywiście możliwa i dopuszczalna, a wycofanie się z poglądów nacjonalistycznych czy wręcz faszystowskich jest jak najbardziej pożądane. Jednak człowiek, któremu powierza się funkcje kierownicze w instytucji publicznej odpowiedzialnej za prowadzenie badań historycznych i edukowanie społeczeństwa na temat II wojny światowej musi udowodnić, że całkowicie odcina się od wcześniej wyznawanych skrajnych poglądów i przekonać o tym opinię publiczną nie jedną wypowiedzią, ale długoletnią działalnością.

Z powyższych względów, brak decyzji o odwołaniu dr. Tomasza Greniucha z funkcji p.o. dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu uważamy za jednoznacznie szkodliwy dla polskiego społeczeństwa i kompromitujący nasz kraj na arenie międzynarodowej.

Sygnatariusze Listu otwartego ws. nominacji na stanowisko p.o. dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu

    Dr Angelika Adamczyk, Zakład Hebraistyki, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski


2.    Dr Joanna Barcik, Wydział Filozoficzny UPJPII w Krakowie


3.    Dr Aleksandra Bednarowska, Instytut Neofilologii, Filologia Germańska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie


4.    Bogdan Białek, Prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, b. Redaktor Naczelny magazyny psychologicznego „Charaktery” i kwartalnika „Psychologia w szkole”

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ


5.    Prof. dr hab. Agnieszka Bieńczyk-Missala, Uniwersytet Warszawski


6.    Michał Bojanowski, redaktor naczelny, magazyn żydowski "Chidusz"


7.    Prof. Włodzimierz Borodziej, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce, Uniwersytet Warszawski


8.    Dominika Bulska, doktorantka, Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Uniwersytet Warszawski


9.    Dr Wojciech Burek, Instytut Studiów Europeijkich, Uniwersytet Jagielloński


10.    Mateusz Burzyk, redaktor miesięcznika „Znak”, dr nauk społecznych


11.    Prof. zw. dr hab. Andrzej Chojnowski, Uniwersytetu Warszawski, Członek Kolegium i Rady IPN (2007-2016)


12.    Prof. zw. dr hab. Jacek Chrobaczyński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie


13.    Dr hab. Maria Ciesielska


14.    Magdalena Czoch, pracownica IPN w latach 2016-2017


15.    Edward Ćwierz, Prezes Fundacji Pojednanie, Kielce


16.    Jakub Drath, Sekretarz Klubu Chrześcijan i Żydów "Przymierze"


17.    Prof. Barbara Engelking, Instytut Filozofii i Socjologii PAN


18.    Elżbieta Ficowska, Przewodnicząca Stowarzyszenia „Dzieci Holokaustu” (2002 - 2006)


19.    Andrzej Folwarczny, Prezes Forum Dialogu


20.    Prof. zw. dr hab. med. Andrzej Friedman, Kierownik Kliniki Neurologii, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny


21.    Prof. dr hab. Michał Galas, Instytut Judaistyki, Uniwersytet Jagielloński


22.    Jolanta Gałązka-Friedman, emerytowany profesor Politechniki Warszawskiej


23.    Dr Edyta Gawron, Uniwersytet Jagielloński


24.    Dr Martyna Grądzka-Rejak, historyczka


25.    Krzysztof K. Grzywna, Założyciel i Przewodniczący Rady, Amicitia Foundation


26.    Dr Agnieszka Haska, Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Instytut Filozofii i Socjologii PAN


27.    Artur Hofman, Prezes Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce


28.    Jerzy Illg, Redaktor Naczelny Wydawnictwa Znak


29.    Tadeusz Jakubowicz, Przewodniczący Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie


30.    Ewa Junczyk-Ziomecka, Prezes Zarządu, Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego


31.    Włodzimierz Kac, Przewodniczący Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach


32.    Dr Kamila Klauzińska


33.    Klara Kołodziejska- Połtyn, Przewodnicząca Zarządu Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP


34.    Dr hab. Adam Kopciowski, kierownik Pracowni Kultury i Historii Żydów UMCS w Lublinie


35.    Rabinka Małgorzata Kordowicz


36.    Jacek Kozłowski, Collegium Civitas, Wojewoda Mazowiecki (2007-2015)


37.    Prof. zw. dr hab. Ireneusz Krzemiński, Kierownik Pracowni Teorii Zmiany Społecznej, Centrum Badania Solidarności i Ruchów Społecznych, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski


38.    Dr Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu, Instytut Spraw Publicznych


39.    Kornelia Kurowska, Prezes Fundacji BORUSSIA


40.    Jarosław Kurski, Zastępca Redaktora Naczelnego "Gazety Wyborczej"


41.    Prof. zw. Roman Kuźniar, Kierownik Katedry Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Uniwersytet Warszawski


42.    Piotr Kwapisiewicz, Prezes Zarządu Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent


43.    Dariusz Libionka, Instytut Filozofii i Socjologii PAN


44.    Helise E. Lieberman, Dyrektor, Fundacja Centrum Taubego Odnowy Życia Żydowskiego


45.    Sylwia Liszka, nauczyciel nauczania o Holokauście i kulturze Żydów w Polsce w Synagodze Poppera, Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie


46.    Prof. zw. dr hab. Paweł Machcewicz, historyk, Instytut Studiów Politycznych PAN


47.    Ivka Macioszek, nauczycielka bibliotekarka, przewodnicząca Sekcji Antydyskryminacyjnej przy ZNP Oddział Toruń


48.    Prof. dr hab. Piotr M. Majewski, Uniwersytet Warszawski


49.    Adam Musiał, edukator o Zagładzie, tłumacz


50.    Piotr Nawrocki, Prezes Klubu Chrześcijan i Żydów "Przymierze"


51.    Małgorzata Niezabitowska, Rada Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN


52.    Prof. dr hab. Anna Niżegorodcew


53.    Zbigniew Nosowski, Redaktor Naczelny kwartalnika "Więź", Polska Rada Chrześcijan i Żydów, Współprzewodniczący ze strony chrześcijańskiej


54.    Jakub Nowakowski, Dyrektor, Żydowskie Muzeum Galicja


55.    Prof. zw. dr hab. Stanisław Obirek, Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski


56.    Janina Ochojska, Prezes Zarządu, Polska Akcja Humanitarna


57.    Dr Jan Olaszek, Instytut Studiów Politycznych PAN


58.    Jonathan Ornstein, Dyrektor JCC Kraków


59.    Dr Joanna Ostrowska, historyczka, Gender Studies, Uniwersytet Warszawski


60.    Dr Katarzyna Pabis-Cisowska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie


61.    Dr Natalia Pamuła-Cieślak, Instytut Badań Informacji i Komunikacji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika


62.    Prof. dr hab. Rafal Pankowski, Collegium Civitas, współzałożyciel Stowarzyszenia "Nigdy Więcej”


63.    Włodzimierz Paszyński, emerytowany nauczyciel, Stołeczny Kurator Oświaty (1990-1998), Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy (2006-2018)


64.    Dr Grażyna Pawlak, Dyrektor Zarządu, Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra


65.    Anna Pawlikowska, redaktor, Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze"


66.    Jakub Petelewicz, sekretarz naukowy Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Instytut Filozofii i Socjologii PAN


67.    Lesław Piszewski, Przewodniczący Zarządu w imieniu członków Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, w imieniu Zarządu


68.    Prof. dr hab. Beata Polanowska-Sygulska


69.    Maria Poniewierska


70.    Janusz Poniewierski, redaktor miesięcznika "Znak", Prezes Klubu Chrześcijan i Żydów "Przymierze" (2012 - 2015)


71.    Dr Marcin Przegiętka, historyk


72.    Dr Sebastian Rejak, p.o. Dyrektora AJC Central Europe


73.    Ewa Romanowska, Członek Zarządu, Fundacja BORUSSIA


74.    Prof. dr hab. Shoshana Ronen, Kierownik Zakładu Hebraistyki, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski


75.    Michał Samet, Przewodniczący Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Gdańsku


76.    Michael Schudrich, Naczelny Rabin RP


77.    Dr Magdalena Semczyszyn, historyk


78.    Anna Sieprawska, Klub Chrześcijan i Żydów “Przymierze”


79.    Sławomir Sierakowski, szef Krytyki Politycznej, Senior Fellow w Niemieckiej Radzie Polityki Zagranicznej


80.    Dr Adam Sitarek, Centrum Badań Żydowskich, Uniwersytet Łódzki


81.    Alina Skibinska, Centrum Badań nad Zagładą Żydów, IFiS PAN


82.    Dr hab. Magdalena Smoczyńska


83.    Eugeniusz Smolar, Centrum Stosunków Międzynarodowych


84.    Ewa Sobczyk, doktorantka w Katedrze Historii Sztuki XX w. w Europie Środkowej i na Emigracji, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika


85.    Dr hab. Ewa Solska, Instytut Historii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej


86.    Zygmunt Stępiński, Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN


87.    Prof. dr hab. Dariusz Stola, Instytut Studiów Politycznych PAN


88.    Dr hab. Dorota Sula, historyk


89.    Roman Sygulski, adwokat


90.    Ks. prof. Andrzej Szostek


91.    Robert Szuchta, nauczyciel, LXIV LO im. S. I. Witkiewicza w Warszawie, pierwszy polski laureat Nagrody Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”


92.    Gołda Tencer, Fundacja Shalom


93.    Prof. dr hab.  Piotr Trojański, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie


94.    Marian Turski, Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny


95.    Agata Tuszyńska, pisarka


96.    Ks. prof. dr hab. Alfred Wierzbicki, Katedra Etyki, Katolicki Uniwersytet Lubelski


97.    Piotr Wiślicki, Przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny


98.    Prof. zw. dr hab. Rafał Wnuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski


99.    Stas Wojciechowicz, Rabin Centrum Społeczności Postępowej i Synagogi Ec Chaim Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie


100.    Henryk Woźniakowski, Prezes Społecznego Instytutu Wydawniczego „Znak”