Jest merytoryczny i trzyma się faktów - taka opinia krąży o Szumowski w środowisku kardiologów. Prof. Łukasz Szumowski, który jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiadał m.in. Za szkolnictwo wyższe, jest kardiologiem-elektrofizjologiem, byłym kierownikiem Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii (IK) w Aninie, gdzie przez wiele lat zasiadał też w Radzie Naukowej.

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w IK pracował od 1998 r. W 2002 r. Uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a osiem lat później - stopień doktora habilitowanego. Autor ponad 150 prac opublikowanych w krajowych i międzynarodowych pismach naukowych, tytuł profesorski odebrał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy w 2016 r.

Członek europejskich i polskich towarzystw naukowych, pełnił funkcję m.in. członka Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK).

Od 2011 r. kierował zespołem specjalistycznym nauk o życiu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Warszawiak, rocznik 1972, wraz z żoną i czworgiem dzieci mieszka w swoim rodzinnym mieście. Współpracował z fundacją Kresy w Potrzebie - Polacy Polakom, zajmującą się pomocą obywatelom polskim pozostawionym poza wschodnimi granicami, szczególnie dzieciom z Grodna i Wołkowyska.

Wśród kolegów ma opinię profesjonalisty i perfekcjonisty.
Podczas kwietniowej debaty współorganizowanej przez „Rzeczpospolitą” wyraził nadzieję, że kiedyś uda się wprowadzić krajową agencję badań medycznych, która pozwoli na badania epidemiologiczne i efektywności kosztowej, a przełomowe technologie medyczne będą wreszcie powstawać w Polsce.