Maria Kiszczak wypowiedziała się ma temat Lecha Wałęsy i dokumentów z nim związanych. - Lech Wałęsa jest osobą znaną mi tylko z telewizji, nigdy osobiście go nie poznałam. (...) Wszyscy wiemy kim był Wałęsa, działacz Solidarności, poza tym miał duży wpływ na robotników. (...) Na bazie Solidarności pełnił ważną funkcję, ale twórcą zmian, które się dokonały w naszym życiu społeczno-politycznym był Czesław Kiszczak – oceniła.

Maria Kiszczak powiedziała, że jej zdaniem komunizm w Polsce upadł dzięki Czesławowi Kiszczakowi. - Okrągły Stół prowadził gen. Czesław Kiszczak i wiemy, że po obradach były wolne wybory w Polsce. (...) Generał chciał dokonać zmian w Polsce i dokonał tych zmian – powiedziała.

 

Pytana o dokumenty znajdujące się w jej domu na temat Lecha Wałęsy, odpowiedziała że z mediów wiedziała, iż w czasie gdy był prezydentem, Wałęsa niszczył swoje dokumenty. - Generał Kiszczak zdawał sobie sprawę, że wszystkie dokumenty z nim związane zostaną zniszczone, dlatego jeden duży plik tych dokumentów Wałęsy, podpisanych przez niego, po prostu wziął do domu – oceniła.

- Nie chciałam odsprzedać dokumentów IPN-owi. (...) Po śmierci męża dowiedzieliśmy się, że Piotr Jaroszewicz wraz z żoną zostali zamordowani. Zostałam sama w domu (...) Uświadomiłam sobie, że coś mi może grozić. (...) Mąż mi powiedział, że "jeżeli będziesz mieć jakieś problemy, to zanieś ten plik prezesowi IPN-u" (...). Bałam się i zaniosłam teczki prezesowi IPN-u. To nie ja je ujawniłam. Te dokumenty upublicznił szef IPN-u – powiedziała.

Pytana jak jej się żyje w Polsce, odpowiedziała że normalnie. Dodała, że otrzymuje emeryturę po zmarłym mężu, która nie została obniżona.