Stanisław Karczewski mówił o tym, gdzie widzi Jarosława Gowina po jego odejściu z koalicji rządowej oraz stanął w obronie marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

– Myślę, że Jarosław Gowin – po odejściu ze Zjednoczonej Prawicy – powinien odbyć chwilę refleksji. Był kiedyś senatorem – w latach 2005-2007 – to byłoby dla niego najlepsze stanowisko. Jeśli chodzi o panią marszałek Elżbietę Witek, to uważam, że jest najlepszym marszałkiem Sejmu w III RP. Świetnie sobie radzi i doskonale prowadzi obrady oraz jest bardzo obiektywna. Jestem przekonany, że będzie większość, która zadecyduje o tym, że pani Elżbieta Witek będzie w dalszym ciągu marszałkiem – wyraził przekonanie senator.

Senator PiS-u odniósł się również do międzynarodowych kontrowersji wokół ostatnich zmian w polskim Kodeksie postępowania administracyjnego (Kpa).

– Wpływanie przez inny kraj na proces legislacyjny toczący się w polskim parlamencie jest sytuacją niebywałą. Zastanawiam się w czy w jakimkolwiek kraju europejskim są naciski ze strony innych państw, ambasad, czy ministrów spraw zagranicznych – to zdumiewające. Musimy mówić w tej sprawie jednym głosem i dobrze, że się tak dzieje – stwierdził polityk.

Stanisław Karczewski wskazywał także na podobieństwo „lex TVN” z innymi ustawami medialnymi w Europie.

- Ustawa medialna nie ewenementem w skali Europy, podobne funkcjonują w wielu krajach UE. Dlatego, nie widzę żadnych przeszkód, żeby takie przepisy obowiązywały również w Polsce. Właściwie takie przepisy już są w Polsce, ta ustawa to tylko doregulowanie przepisów już obowiązujących – mówił gość Polskiego Radia.