Nie widzimy przeszkód, dla których TVN miałby nie uzyskać koncesji - mówiła we wtorek Anna Kornecka w programie "Jeden na jeden". Dodała, że nie ma też "przeszkód natury prawnej, na gruncie dzisiaj obowiązujących przepisów, by takiej koncesji udzielić".

- Amerykanie są gwarantem wolności słowa i poszanowania wartości demokratycznego państwa prawa. Nie widzę jakichkolwiek przeszkód, by mogli kontynuować swoją działalność w Polsce - mówiła wiceminister.

Powiedziała też, że proponowana przez Porozumienie poprawka "gwarantuje osiągnięcie celu tej ustawy, czyli zabezpieczenie nas przed ewentualną ingerencją ze strony państw niedemokratycznych". Zmiana ta nie powoduje, że "TVN, będąca własnością Amerykanów, nie będzie mogła nadawać w Polsce".

- Zaproponowana ustawa pozwala na to, żeby media były niemieckie, hiszpańskie, francuskie. Nie wiadomo, z jakich przyczyn nie mogą być amerykańskie - dodała Kornecka.

- Nasza poprawka zostanie oczywiście zgłoszona jako wniosek mniejszości. My się nie poddajemy, nie wycofujemy z tej poprawki. Ona jest dokładnie zbieżna z celami tej ustawy, z tym, co jest w uzasadnieniu - podkreśliła wiceminister.