Wedle kuluarowych informacji resortem środowiska mógłby pokierować prof. Maciej Nowicki, twórca Ekofunduszu, były minister ochrony środowiska w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. Z kolei PSL widzi na tym stanowisku Stanisława Żelichowskiego, który dwukrotnie sprawował tę funkcję.