- Dla mnie, jako fizyka, Marie (Skłodowska-)Curie była i nadal jest świetnym wzorem do naśladowania - mówi Merkel, która następnie przypomina, że Skłodowska-Curie przeniosła się z podzielonej między zaborców Polski do Francji, gdzie zdobyła wykształcenie w dziedzinie fizyki i chemii i otrzymała dwukrotnie Nagrodę Nobla - po jednej w każdej z tych dziedzin.

W Niemczech prawo wyborcze kobietom przyznano tuż po zakończeniu I wojny światowej, 12 listopada 1918 roku. Pierwsze wybory, w których kobiety mogły głosować to wybory do Niemieckiego Zgromadzenia Narodowego w styczniu 1919 roku.

W Polsce kobiety uzyskały prawa wyborcze 28 listopada 1918 roku - prawa wyborcze przyznał im dekret Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego.