Projekty mają uprościć zasady i obniżyć koszty prowadzenia firm. PJN proponuje m.in. likwidację obowiązku odprowadzania przez właścicieli podatku od niezapłaconych faktur i ograniczenie obowiązku przechowywania paragonów.

Politycy tej partii podkreślają, że obietnice takich zmian składał już rząd Donalda Tuska, ale ich nie dotrzymał. Fiasko poniosły też podobne działania komisji „Przyjazne państwo".

– My nie boimy się reform. Problem polega na tym, że boją się politycy stojący u władzy – podkreślał Paweł Poncyljusz.

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu PJN ma też złożyć wniosek o przedstawienie informacji rządu w sprawie przystąpienia Polski do unijnego paktu na rzecz konkurencyjności. Według posła do PE Pawła Kowala istnieją obawy, że zaproponowane przez Francję i Niemcy zacieśnienie współpracy w ramach eurolandu może spowodować powstanie Europy dwóch prędkości.