Nowe przepisy, które ogłoszono w piątek, pozwalają kobietom mającym ponad 21 lat ubiegać się o paszport bez zgody męskiego opiekuna. Tym samym w tej kwestii kobiety zyskały równe prawa z mężczyznami.


Kobiety zyskały też prawo do samodzielnego rejestrowania urodzeń dzieci, ślubów i rozwodów.

Arabia Saudyjska od lat była krytykowana za sposób, w jakim w królestwie Saudów traktowane są kobiety. Według obrońców praw człowieka są one tam traktowane jak obywatele drugiej kategorii.

Saudyjski następca tronu, książę Muhammad ibn Salman od lat liberalizuje przepisy odnoszące się do kobiet - od ubiegłego roku mogą one m.in. prowadzić samochody.

Jednocześnie nadal wiele obrończyń praw kobiet trafia w Arabii Saudyjskiej do więzień.

System męskich prawnych opiekunów w Arabii Saudyjskiej przyznaje ojcom, mężom i innym męskim krewnym kobiet podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących ich życia. Dotychczas kobieta, bez zgody męskiego opiekuna, nie mogła ubiegać się o paszport.