Ostatnie sondaże wskazują, że ugrupowaniem opozycyjnym z największym poparciem jest obecnie Polska 2050 Szymona Hołowni. Ugrupowanie to wyprzedziło Koalicję Obywatelską (koalicja Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskie i Zielonych), która obecnie w sondażach zajmuje trzecie miejsce z poparciem rzędu kilkunastu procent.

Spadek notowań Koalicji Obywatelskiej w sondażach był tematem zorganizowanej w ubiegły wtorek dyskusji parlamentarzystów tej formacji z zarządem partii. W czasie spotkania nie pojawił się jednak postulat wymiany przewodniczącego PO (od początku 2020 roku funkcję tę pełni Borys Budka, który zastąpił na stanowisku przewodniczącego Grzegorza Schetynę).

W ostatnich tygodniach między partiami opozycyjnymi doszło do konfliktu w związku z kwestią poparcia dla ustawy ratyfikującej unijny Fundusz Odbudowy. Lewica podjęła w tym temacie bezpośrednie negocjacje z PiS, które doprowadziły do zadeklarowania przez nią poparcia dla ratyfikacji, co zagwarantowało Prawu i Sprawiedliwości większość dla tej ustawy (przeciwko ustawie ws. ratyfikacji głosowali posłowie wywodzący się z Solidarnej Polski). Ustawę ws. ratyfikacji Funduszu Odbudowy poparły też PSL i Polska 2050. Koalicja Obywatelska wstrzymała się od głosu i skrytykowała Lewicę za podjęcie samodzielnych negocjacji z PiS.

Wcześniej Platforma Obywatelska przedstawiała projekt "Koalicji 276", który przewidywał stworzenie przez Koalicję Obywatelską, PSL, Polskę 2050 i Lewicę koalicji dysponującej w kolejnym parlamencie większością pozwalającą odrzucać weto prezydenta. Inne partie opozycyjne podeszły jednak do tego projektu sceptycznie podkreślając, że przed przedstawieniem tego projektu nikt nie podjął z nimi negocjacji w tej kwestii.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy, które ugrupowanie - ich zdaniem jest obecnie główną partią opozycji.

Najwięcej ankietowanych - 22,7 proc. - wskazało na Platformę Obywatelską.

Zdaniem 21,1 proc. respondentów miano takie należy się Polsce 2050.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Zgłoś swój projekt w konkursie dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

9,5 proc. ankietowanych w odpowiedzi na to pytanie wskazało Konfederację.

7,5 proc. za główne ugrupowanie opozycyjne uważa Nową Lewicę.

Zdaniem 2,8 proc. respondentów głównym ugrupowaniem opozycyjnym jest PSL.

2,9 proc. uważa, że głównym ugrupowaniem opozycyjnym jest inna partia.

33.5 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

- Wśród osób w wieku do 24 lat aż 21 proc. wskazuje Konfederację, a tylko 8 proc. Polskę 2050. Mieszkańcy miast do 20 tys. nieco częściej niż ogół wskazują Nową Lewicę (14 proc.). Osoby w wieku 35-49 lat trochę częściej niż badani ogółem wskazują Polskę 2050 (25 proc.; PO 19 proc.), a osoby w wieku pow. 50 lat częściej zarówno Polskę 2050 (24 proc.), jak i PO (26 proc.). Osoby z wykształceniem wyższym trochę częściej niż ogół wymieniają Polskę 2050 (25 proc.; przy czym PO 24 proc.), natomiast badani z dochodem 3001-5000 zł PO (27 proc.; przy czym Polska 2050 24 proc.) - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes zarządu agencji badawczej SW Research.
 

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 18.05-19.05.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.