Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej i odliczyć wydatki na zakup indywidualnego sprzętu i urządzeń, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Wyjątkiem jest jednak sprzęt gospodarstwa domowego.

Mimo takiego wyłączenia skarbówka zgodziła się w najnowszej interpretacji (0113-KDIPT3.4011. 95. 2018.2.KSM), by osoba niewidoma odliczyła wydatek na zakup kuchenki ceramicznej. Z pytaniem zwróciła się niewidoma kobieta niezdolna do pracy i do samodzielnej egzystencji. Napisała, że mieszka sama i kiedy używała kuchenki gazowej, ciągle parzyła sobie dłonie, bo nie widziała płomienia. Takiego problemu nie ma już po zakupie kuchenki ceramicznej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się, że chociaż art. 26 ust. 7a ustawy o PIT wyklucza odliczenie wydatków na sprzęt AGD, to kobieta może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na wymianę kuchenki. Uznał, że jest to wydatek związany z przystosowaniem i wyposażeniem mieszkania, odpowiadający potrzebom wynikającym z niepełnosprawności.

– Zmiana kuchenki na ceramiczną pozwoliła ograniczyć ryzyko uszczerbku na zdrowiu – czytamy w interpretacji dyrektora KIS.

Skarbówka zgadza się też na odliczenie innych sprzętów i instalacji, np. związanych z ogrzewaniem mieszkania. Zgodnie z inną interpretacją (nr 0115-KDIT2-2.4011. 32.2018.1.IL), niepełnosprawny poruszający się na wózku inwalidzkim odliczy wydatki na wymianę kotła na piec na ekogroszek z zasobnikiem (nr 0115-KDIT2-2.4011. 32.2018.1.IL). Dzięki temu może uzupełniać paliwo tylko raz w tygodniu. Dyrektor KIS uznał, że należy mu się ulga, bo przystosował dom do swoich potrzeb.

Fiskus nie nie zgadza się natomiast na odliczenie wydatków na zakup lapotopa z oprogramowaniem. Mówi o tym interpretacja nr 0115-KDIT2-2.4011. 45.2017.2.MM dla mężczyzny, który cierpi na niedowład nóg i ma problem z komunikacją słowną. Dyrektor KIS uznał, że co prawda laptop może ułatwiać wnioskodawcy wykonywanie czynności życiowych, jak np. kontakty z rodziną czy opłacanie rachunków, jednak jest dobrem powszechnego użytku, przeznaczonym dla wszystkich, niezależnie od tego, czy są osobami niepełnosprawnymi czy cieszą się dobrym zdrowiem. Sprzęt ten nie ma np. klawiatury z alfabetem Braille'a, ani oprogramowania umożliwiające sterowanie komputera głosem. Nie spełnia więc kryteriów „indywidualnego sprzętu".