Osoba samotnie wychowująca dziecko może znacznie zaoszczędzić na podatku.

– Korzyść ze wspólnego rozliczenia polega na tym, że podatek oblicza się w podwójnej wysokości od połowy dochodów matki lub ojca. Niższy PIT płaci się dzięki podwójnemu wykorzystaniu kwoty wolnej – wyjaśnia doradca podatkowy Andrzej Sadowski.

Czytaj także:

Jak korzystnie rozliczyć roczny podatek PIT

Wspólne zeznanie podatkowe mogą złożyć także przedsiębiorcy

Zgodna opieka nad dzieckiem z premią w PIT

PIT: Wdowiec może rozliczyć się korzystniej

Pociecha zarabia, ale druk PIT wypełnia dorosły

Epidemia utrudnia odliczenie ulg podatkowych

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Chcesz zaoszczędzić, rozlicz się z małżonkiem

To powoduje, że nawet od dochodów powyżej 85,5 tys. zł można zapłacić nie 32 proc., ale 17 proc. PIT (ulga przysługuje także osobom prowadzącym działalność gospodarczą rozliczaną według skali podatkowej).

– Można też łączyć wspólne opodatkowanie z ulgą prorodzinną, którą rodzic odejmuje od swojego podatku. Na jedno dziecko jest to 1112 zł – dodaje Sadowski.

Preferencyjne rozliczenie przysługuje osobom wychowującym dzieci:

* małoletnie, BdTXT - W - 8.15 J: * bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

* do ukończenia 25. roku życia uczące się w Polsce lub za granicą, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu według art. 27 (skala podatkowa) lub art. 30b (m.in. z giełdy) lub uzyskały przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 (zwolnienie dla osób do 26. roku życia), w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3089 zł (z wyjątkiem renty rodzinnej).

– To oznacza, że samotny rodzic straci prawo do preferencji, jeśli jego dorosłe uczące się dziecko zarobi w ciągu roku powyżej 3089 zł. Nie sprzyja to aktywności zawodowej młodych ludzi – mówi Andrzej Sadowski.

Zgodnie z przepisami osoba samotnie wychowująca dziecko to m.in.: panna, wdowa, rozwódka albo osoba, w stosunku do której orzeczono separację. Może to być też osoba pozostająca w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Wiele sporów dotyczy rozliczenia po rozwodzie. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, co w sytuacji, gdy dziecko mieszka z jednym rodzicem i pozostaje pod jego stałą codzienną opieką, a drugi rodzic jest zobowiązany jedynie do płacenia alimentów oraz zajmowania się potomkiem doraźnie, np. w niektóre święta, tydzień ferii, miesiąc wakacji, co drugi weekend oraz w ściśle określone dni powszednie. Status samotnego rodzica ma ten, przy którym dziecko mieszka i który wykonuje wszystkie obowiązki zapewniające jego prawidłowy rozwój.

Niezadowoleni z wyjaśnień resortu będą jednak ci, którzy mają ustaloną opiekę naprzemienną, czyli dziecko ma miejsce zamieszkania zarówno przy ojcu, jak i przy matce (np. po tygodniu na przemian). Z preferencji nie skorzysta żadne z nich.

Co ważne, nie wystarczy określony stan cywilny.

„Rodzice żyjący w konkubinacie i razem wychowujący dziecko nie są osobami samotnie wychowującymi w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych" – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w broszurze informacyjnej.

Uwaga! Zdarza się, że organ podatkowy weryfikuje, czy osoba składająca PIT jako samotny rodzic rzeczywiście sama mieszka z dzieckiem.