Czy podatkowe ulgi są tylko w rodzinach naturalnych? Czy także w zastępczych? O to zapytała jedna z naszych czytelniczek. Wraz z mężem są rodzicami zastępczymi dla niespokrewnionej dziewczyny. Chcą jej przekazać w darowiźnie mieszkanie. Czy będzie musiała zapłacić podatek?

Nie. Od 27 października 2020 r. z podatku zwolnione są także darowizny w rodzinie zastępczej. Tak wynika z obowiązującego od tego dnia art. 14 ust. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ten przepis stanowi, że za zstępnych uważa się również osoby, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej. A darowizny otrzymane przez zstępnych (czyli przede wszystkim dzieci i wnuki) są zwolnione z podatku na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy.

Czyta także: Rodzinne przepływy majątku - kiedy zapłacimy podatek

Skarbówka potwierdza to w interpretacjach. Oto przykład. Mężczyzna ponad 20 lat temu został umieszczony w rodzinie zastępczej. Teraz jego nowi rodzice chcą mu przekazać nieruchomość. Fiskus przyznał, że mężczyźnie przysługuje ulga.

– Nabycie nieruchomości mieszkalnej na podstawie darowizny od osób tworzących rodzinę zastępczą (rodziców zastępczych) będzie w całości zwolnione z opodatkowania – czytamy w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0111-KDIB2-3.4015.18. 2021.1.JKA).

Jakie są formalne warunki ulgi dla zstępnych, a także innych osób z najbliższej rodziny? Zależy od wartości darowizny. Jeśli nie przekracza 9637 zł, nie trzeba jej zgłaszać fiskusowi. Obowiązki pojawiają się, jeśli darowizna jest wyższa. Wtedy musi być zgłoszona do urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2 (w ciągu sześciu miesięcy). Nie ma tego obowiązku, jeśli umowę zawarto w formie aktu notarialnego (a tak jest przy przekazywaniu własności nieruchomości).

Dodatkowy warunek mamy przy darowiźnie pieniężnej. Jeśli przekracza 9637 zł, musi być potwierdzona przelewem.