Skorzystać z ulgi mogą także ci, którzy mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne: współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, rodziców współmałżonka, ojczyma, macochę, zięciów i synowe. Trzeba jednak pamiętać, że dochody utrzymywanych osób nie mogą przekroczyć rocznego limitu (w 2020 r. wynosił on 14,4 tys. zł). Nie wlicza się do niego alimentów, świadczenia uzupełniającego i zasiłku pielęgnacyjnego.

W broszurze opublikowanej na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów przypomina, że jeśli oboje rodzice łożą na utrzymanie niepełnosprawnego dziecka, każdemu z nich przysługuje prawo do ulgi rehabilitacyjnej w wysokości faktycznie poniesionego wydatku. Bez względu na to, czy są w związku małżeńskim, czy też nie. Przy rozliczaniu wydatków ograniczonych kwotowo, np. na używanie samochodu osobowego, każdy rodzic ma odrębny limit.

Czytaj także:

Co warto wiedzieć o uldze rehabilitacyjnej

Podatkowa ulga dla niepełnosprawnych

Ulga rehabilitacyjna: Pamiętaj o limitach i dokumentach

Bieżnia to indywidualny sprzęt. Siłownia jest dla wszystkich

Jakie wydatki mogą odliczyć opiekunowie? Przykładowo na spotkania z psychologiem. Zapytała o to kobieta, której córka ma autyzm. Nie potrafi nawiązywać kontaktów, cierpi na uogólnione lęki, ma słabe poczucie własnej wartości. Lekarz psychiatra zalecił jej psychoterapię, twierdząc, że jest to podstawa do poprawy stanu zdrowia. Dlatego córka raz lub dwa razy w tygodniu chodzi do psychologa. Jedna sesja kosztuje 130 zł. Czy matka może skorzystać z ulgi?

Tak, indywidualne sesje psychoterapii można uznać za zabiegi rehabilitacyjne – potwierdził fiskus.

Skarbówka nie zawsze jednak jest tak wyrozumiała. Urzędnicy często twierdzą, że ulgi są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania i nie można ich rozszerzać.

Oto przykłady. O interpretację wystąpił ojciec dwójki dzieci, które mają bardzo rzadką chorobę atakującą komórki nerwowe. Pomimo rehabilitacji i ciągłego leczenia ich stan zdrowia ciągle się pogarsza. Dlatego ojciec zdecydował się na kosztujący 60 tys. zł zabieg przeszczepu komórek macierzystych. Czy może odpisać wydatek? Nie, gdyż taki zabieg nie został wymieniony na liście odliczeń.

Z ulgi nie skorzysta też matka niepełnosprawnego chłopca z niedorozwojem ręki. W szpitalu zrobiono mu operację, która kosztowała prawie 200 tys. zł. Matka nie odliczy opłaty, gdyż operacja nie jest zabiegiem rehabilitacyjnym.

Kolejny przykład niekorzystnej dla podatników interpretacji. Rodzice mają czwórkę dzieci, w tym dwoje niepełnosprawnych. Kupili samochód, w którym mogą przewozić specjalny fotelik, łóżeczko i wózek inwalidzki. Argumentują, że jest to jeden z nielicznych modeli, który spełnia ich wymagania. Czy mogą odliczyć wydatek na zakup auta? Nie, ponieważ ulga przysługuje tylko na przystosowanie samochodu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, a nie na jego zakup.