Teoretycznie pieniądze z 1 proc. powinny trafiać do organizacji pożytku publicznego między majem a lipcem.

Ustawodawca przewidział jednak sytuacje, w których naczelnik urzędu skarbowego odstąpi od przekazania 1 proc. podatku. Pieniądze nie trafią na konto wskazanej przez podatnika organizacji, gdy ta nie podała numeru rachunku bankowego lub jest on nieprawidłowy. A także gdy została usunięta z oficjalnego wykazu uprawnionych do 1 proc.

Danina zostanie w budżecie także wtedy, gdy podatnik poda zły numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.