Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach rozstrzygnął w interpretacji, jakie warunki powinna spełnić osoba chcąca skorzystać z ulgi mieszkaniowej na zakup domu za granicą. Sprawa dotyczyła mężczyzny, który w 2015 r. został właścicielem kilkunastu działek rolnych. Zamierza je w niedługim czasie sprzedać, a uzyskane pieniądze wykorzystać w ciągu dwóch lat na własne cele mieszkaniowe. Chce kupić willę we Włoszech, w której zamieszka poza sezonem z rodziną. W sezonie zamierza ją jednak wynajmować w celach zarobkowych. Dodał, że obecnie jest właścicielem także innych nieruchomości.

Mężczyzna chciał się upewnić, czy przysługuje mu ulga mieszkaniowa. Uważał, że ma do niej prawo, nawet jeśli w zakupionej willi nie będzie mieszkał na stałe. Przepisy podatkowe nie zawierają bowiem wymogu, by cele mieszkaniowe realizować wyłącznie w jednej nieruchomości.

Dyrektor katowickiej izby zwrócił uwagę, że dochód ze sprzedaży nieruchomości podlega 19-proc. PIT, jeśli sprzedaż ta nastąpi przed upływem pięciu lat od nabycia. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT właściciel uniknie podatku, jeśli uzyskane pieniądze przeznaczy na własne cele mieszkaniowe. Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o PIT może to być m.in. zakup domu czy mieszkania położonego w innym kraju UE.

Zdaniem organu skarbowego, by odpowiedzieć na pytanie wnioskodawcy, zasadnicze znaczenie ma definicja terminu „własne cele mieszkaniowe". Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych zwolnienie ma charakter mieszany podmiotowo-przedmiotowy. Sama inwestycja nie uprawnia do zwolnienie z podatku, ale jej celem musi być zapewnienie „dachu nad głową".

Dyrektor IS zaznaczył, że centrum życiowe podatnika koncentruje się zawsze w konkretnym budynku lub lokalu i tylko on służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

Według fiskusa osoba, która posiadając własne miejsce zamieszkania, nabywa kolejne nieruchomości jako lokatę kapitału lub w celu prowadzenia inwestycji w postaci najmu, nie zaspokaja swoich własnych celów mieszkaniowych. Skoro wnioskodawca dzieli okres użytkowania nieruchomości na „sezon" i „poza sezonem", oznacza to, że zamierza z niej czerpać zyski, a więc inwestować, a nie zapewniać sobie dach nad głową. W takiej sytuacji mężczyzna nie skorzysta z ulgi mieszkaniowej.