Osoby przyjmujące w spadku zadłużoną nieruchomość mogą skorzystać z ulgi na spłatę długów. Dotyczy to jednak tylko spadków nabytych po 1 stycznia 2019 r. W gorszej sytuacji są ci, którzy rozliczają spadki nabyte przed tą datą. Wtedy jeszcze przepis nie pozwalał na odliczenie.

Skarbówka wyjaśniła te zasady w najnowszej interpretacji. Dotyczyła ona podatniczki, która wraz z ojcem i siostrą nabyła spadek po matce zmarłej w 2016 r. W skład spadku wchodziła nieruchomość obciążona kredytem hipotecznym. Bank wypowiedział umowę i zażądał od spadkobierców zapłaty 60 tys. zł zaległych rat kredytu. Spadkobiercy nie dysponowali taką kwotą, więc sprzedali nieruchomość w 2017 r. za blisko 400 tys. zł, z czego wnioskodawczyni miała otrzymać 65 tys. zł. Jednak po uregulowaniu zaległości bankowych pozostało jej tylko 16 tys. zł.

Czytaj także:

Sprzedaż nieruchomości: fiskus chce podatku od długu spłaconego bankowi - interpretacja podatkowa

Kobieta nie rozliczyła tej kwoty. Zainwestowała ją w zakup nowego mieszkania. Zapytała, czy od przychodu uzyskanego ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości można odliczyć koszty spłaty kredytu hipotecznego obciążającego tę nieruchomość. Jej zdaniem spłata kredytu hipotecznego wraz z odsetkami stanowi koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się jednak z takim stanowiskiem. Zaznaczył, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c ustawy o PIT w opisanym przypadku dochód podlega PIT, ponieważ sprzedaż nastąpiła przed upływem pięciu lat od nabycia nieruchomości. Wnioskodawczyni nabyła ją w 2016 r. i sprzedała w 2017 r. Wynika to z art. 924 kodeksu cywilnego, w myśl którego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, a spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia (art. 925 kodeksu cywilnego).

Skarbówka zwraca też uwagę, że od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się przepisy dotyczące kosztów podatkowych przy sprzedaży nieruchomości. Zgodnie z art. 22 ust. 6d ustawy o PIT do kosztów zalicza się przypadające na podatnika ciężary spadkowe, którymi są między innymi spłacone przez podatnika długi. Długi te można uregulować również po sprzedaży obciążonej nimi nieruchomości.

Przepis ten nie znajdzie jednak zastosowania w opisanym przypadku, ponieważ dotyczy nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2019 r. Tymczasem wnioskodawczyni nabyła spadek kilka lat wcześniej. Wtedy jeszcze długi spadkowe nie podlegały odliczeniu.

„W przedmiotowej sprawie znajduje zastosowanie przepis w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r." – wyjaśnił dyrektor KIS.

Autopromocja
Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą"

W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe

Pobierz za darmo

Podatniczka mogłaby skorzystać z ulgi na własne cele mieszkaniowe, ponieważ środki pozostałe ze sprzedaży spadkowej nieruchomości po spłacie długów zainwestowała w zakup nowego mieszkania. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT sprzedający uniknie zapłaty podatku, jeśli przychód ze sprzedaży spadkowej nieruchomości przeznaczy na zakup innej, np. mieszkania, domu, działki pod budowę lub remont.

Dyrektor KIS zaznaczył jednak, że w opisanym przypadku należy zastosować przepis o uldze mieszkaniowej w wersji obowiązującej do końca 2018 r. Przewidywał on dwa lata na inwestycję, licząc od końca roku, w którym doszło do sprzedaży. Przepis obowiązujący od 2019 r. daje więcej czasu na zakup nowej nieruchomości – trzy lata.

Numer interpretacji: 0115-KDIT2.4011. 604.2020.2.MD