Zwolnienie tylko dla ekwiwalentów dla dawnych borowców

Pomoc finansowa dla funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa na uzyskanie lokalu mieszkalnego to opodatkowany przychód ze stosunku służbowego.

Publikacja: 12.05.2023 07:05

Zwolnienie tylko dla ekwiwalentów dla dawnych borowców

Foto: Adobe Stock

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach oddalił skargę podatnika, któremu fiskus odmówił prawa do jednego ze zwolnień podatkowych w PIT.

Chodziło o wsparcie dla funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, tzw. SOP. We wniosku o interpretację z października 2022 r. zapytał, czy pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego, jaką otrzymał od pracodawcy na podstawie art. 180 ustawy o Służbie Ochrony Państwa, korzysta ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 49a ustawy o PIT.

Sam był przekonany, że tak, bo wsparcie, które otrzymał w 2021 r., wypełnia definicję ekwiwalentu pieniężnego otrzymywanego w zamian za rezygnację z lokalu.

Fiskus takiej możliwości się jednak nie dopatrzył. Wyjaśnił, że konsekwencją otrzymania przez funkcjonariusza SOP pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego w 2021 r. jest powstanie przychodu ze stosunku służbowego. Fiskus przeanalizował przepisy ustawy o SOP oraz te dotyczące prawa do lokalu zawartych w uprzednio obowiązującej ustawie o Biurze Ochrony Rządu (BOR). I stwierdził, że obecna regulacja nie przewiduje ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z lokalu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 49a ustawy o PIT.

W ocenie urzędników tego rodzaju ekwiwalent przysługiwał i nadal przysługuje na zasadzie praw nabytych na mocy ustawy o BOR. W konsekwencji zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 49a ustawy o PIT dotyczy już tylko funkcjonariuszy, którzy nabyli prawo do ekwiwalentu pieniężnego na gruncie ustawy o BOR, a z niego nie skorzystali do dnia uchylenia tej ustawy.

Dlatego, zdaniem fiskusa, pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego wypłacana na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy o SOP podlega opodatkowaniu PIT.

Mężczyzna zaskarżył interpretację, ale przegrał. Kielecki WSA przypomniał, że zgodnie ze spornym przepisem wolny od podatku dochodowego jest ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z lokalu wypłacany na podstawie przepisów o SOP. Przepis obowiązuje od 1 stycznia 2003 r. Z tym że początkowo dotyczył ekwiwalentu wypłacanego na podstawie ustawy o BOR, a od 1 lutego 2018 r. ustawy o SOP, która nie przewiduje wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z lokalu mieszkalnego, lecz pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego.

Sąd zgodził się z fiskusem, że sporne zwolnienie podatkowe ma zastosowanie tylko do świadczeń wypłacanych na podstawie art. 371 ustawy SOP. Nie przekonało go też twierdzenie skarżącego, że realizacja wniosków złożonych na jego podstawie już się zakończyła. WSA zauważył bowiem, że wypłata ekwiwalentu ma następować według listy, w ciągu dziesięciu lat od wejścia w życie ustawy o SOP. Sporne zwolnienie nadal zatem ma rację bytu, bo stosuje się je do świadczeń wypłacanych funkcjonariuszom na poprzednich zasadach z ustawy o BOR do 2028 r.

Nie ma jednak podstaw do przyjęcia, aby stosować je do innych, niewymienionych świadczeń, w tym pomocy przyznanej skarżącemu.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Ke 43/23

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach oddalił skargę podatnika, któremu fiskus odmówił prawa do jednego ze zwolnień podatkowych w PIT.

Chodziło o wsparcie dla funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, tzw. SOP. We wniosku o interpretację z października 2022 r. zapytał, czy pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego, jaką otrzymał od pracodawcy na podstawie art. 180 ustawy o Służbie Ochrony Państwa, korzysta ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 49a ustawy o PIT.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Edukacja i wychowanie
Medycyna u Rydzyka z zaświadczeniem od proboszcza. Resort Czarnka: to legalne
Prawo dla Ciebie
Od 1 października zaczyna obowiązywać Konwencja Stambulska
Zawody prawnicze
Egzamin na aplikacje prawnicze nieznacznie łatwiejszy niż rok temu
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Zamieszanie w sprawach frankowych przez brak uchwały SN