W czwartek Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną podatnika, od którego fiskus domagał się PIT od odpłatnego zbycia nieruchomości.

A chodziło o niebagatelną kwotę, bo ponad 200 tys. zł. Podatnik mieszkanie dostał od ojca, ale długo się nim nie cieszył. Poręczył ponadmilionowy dług rodzica, więc ostatecznie dość szybko musiał przenieść własność nieruchomości w zamian za zwolnienie ze zobowiązania. Fiskus uznał, że było to odpłatne zbycie nieruchomości. A ponieważ nastąpiło przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku nabycia, w grę – zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT – wchodził 19-proc. podatek.

Urzędnicy tłumaczyli, że odpłatne zbycie w tym kontekście oznacza każde przeniesienie prawa własności lub praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową. Obejmuje zatem wiele rodzajów umów i nieważne, czy do odpłatnego zbycia dochodzi w drodze zniesienia współwłasności, działu spadku, zamiany lub sprzedaży czy też przeniesienia w zamian za brak obowiązku zwrotu długu.

Czytaj więcej

Skarbówka nie dostanie PIT od spłat w ramach dziedziczenia - wyrok WSA

Podatnik nie zgadzał się z taką wykładnią, ale w pierwszej instancji przegrał. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku potwierdził, że przeniesienie własności lokalu w ramach świadczenia zastępczego w celu zwolnienia z długu, jest odpłatnym zbyciem. Odpłatność nie musi mieć bowiem charakteru przepływu gotówkowego.

Rację podatnikowi przyznał dopiero NSA. Jak tłumaczył sędzia NSA Tomasz Zborzyński, w świetle dość jednolitego orzecznictwa czynności zmierzające do zaspokojenia roszczenia poprzez spełnienie innego świadczenia, w szczególności poprzez przeniesienie własności nieruchomości, nie jest odpłatnym zbyciem z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o PIT. W konsekwencji przeniesienie przez skarżącego własności mieszkania – nabytego przed mniej niż pięciu laty – na rzecz przyjmującego poręczenie, w zamian za zwolnienie z długu, nie podlega PIT. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 597/20

Czytaj więcej

PIT: syn nie rozliczy dochodów zmarłego ojca