Skarbówka interpretuje przepisy o uldze rehabilitacyjnej na korzyść podatników. Pozwala odliczyć wydatki na remont, który ma przystosować mieszkanie do potrzeb danej osoby. Dotyczy to także garażu.

Potwierdzenie tego otrzymała podatniczka, która ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym narządu ruchu. Wymieniła bramę garażową, bo poprzednia uniemożliwiała przy jej chorobie korzystanie z garażu. Nowa brama otwiera się elektrycznie, co nie wymaga użycia siły.

Czytaj więcej

Polski Ład 2.0: ulga na dzieci - warunki, limity, ograniczenia

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się, że wymiana bramy, która ze względu na swoją budowę i ciężar uniemożliwiała osobie niepełnosprawnej korzystanie z garażu, może być odliczona od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Przypomniał, że przepisy ustawy o PIT pozwalają odliczyć kilkanaście różnych typów kosztów, których katalog wymieniony jest w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT. Są wśród nich zarówno wydatki limitowane, np. na leki, jak i nielimitowane, np. na sprzęt rehabilitacyjny czy przystosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. W tym drugim przypadku można odliczyć faktycznie poniesione, udokumentowane koszty.

Na podstawie ustawy o PIT za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Przez adaptację i wyposażenie należy rozumieć przystosowanie lokalu, które umożliwia lub ułatwia życie w nim osobie niepełnosprawnej.

„Wydatki na wymianę bramy garażowej stanowią wydatki na adaptację i wyposażenie budynku mieszkalnego odpowiadające potrzebom wynikającym z niepełnosprawności, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o PIT, przyczyniają się bowiem do ułatwienia wykonywania codziennych czynności życiowych. Zatem mogą być odliczone od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniu podatkowym za rok, w którym wydatki te zostały poniesione” – uważa dyrektor KIS.

We wcześniejszych interpretacjach potwierdzał natomiast, że osoba niepełnosprawna może odliczyć też wydatki na m.in. remont łazienki czy wymianę systemu ogrzewania na taki, z którego łatwiej korzystać.

Numer interpretacji: 0112-KDIL2-1.4011.552.2022.2.AK