Izba Skarbowa w Katowicach wyjaśniła w interpretacji, jakie konkretnie wydatki można zaliczyć na poczet ulgi mieszkaniowej.

Z pytaniem zwrócił się podatnik, który odziedziczył nieruchomość i niedługo potem ją sprzedał, a wszystkie uzyskane pieniądze chce zainwestować w rozbudowę i remont własnego domu. Od zysku ze sprzedaży nieruchomości powinien co do zasady zapłacić 19 proc. PIT, ponieważ nie upłynęło pięć lat od jej nabycia. Mężczyzna wystąpił o interpretację, by się upewnić, że może uniknąć podatku, jeśli przeznaczy pieniądze na własne cele mieszkaniowe. Przedstawił też szczegółową listę wydatków z pytaniem, czy ich poniesienie uprawnia go do ulgi mieszkaniowej.

Mężczyzna napisał, że remont ma obejmować m.in. przerobienie instalacji elektrycznej (kable, puszki, bezpieczniki, przełączniki, wyłączniki), likwidację pleśni ze ścian (skuwanie, izolacja, tynkowanie), wymianę podłóg oraz okien i drzwi, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej (rury, armatura kuchenno-łazienkowa: bateria, zlew w kuchni, baterie w łazience, wanna, umywalka, muszla, spłuczka), wymianę centralnego ogrzewania (rur, kształtek, pieca, grzejników), założenie instalacji solarnej (panele, rury, sterownik).

Mężczyzna zamierza też zmienić konstrukcję dachu i zaadaptować poddasze na cele mieszkalne. Te prace będą obejmowały m.in. usługę projektową, podniesienie murów, zmianę poszycia dachowego na gont (jest eternit), nowe instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne (rury, kształtki, armatura kuchenno-łazienkowa: bateria do kuchni, zlew, baterie do łazienki, wanna lub prysznic, umywalka, ubikacja, spłuczka).

Podatnik zamierza sam wykonywać , tzw. systemem gospodarczym, ale znaczną część prac chce powierzyć profesjonalnym wykonawcom, czego potwierdzeniem będą faktury. Zapytał, czy w tej sytuacji ma prawo do ulgi mieszkaniowej.

Dyrektor Izby Skarbowej przypomniał, że zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o PIT za wydatki na cele mieszkaniowe uważa się m.in. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego. Z kolei zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (I SA/Gd 886/96) za remont budynku uważa się wymianę dotychczas użytkowanych składników ich wyposażenia technicznego, takich jak dotychczasowa instalacja wodna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazu przewodowego, lub tylko określonych elementów tych instalacji.

W konsekwencji Izba Skarbowa zakwestionowała tylko jedną pozycję z długiej listy: zakup i montaż lamp. Natomiast poniesienie pozostałych wydatków wymienionych we wniosku uprawnia do zwolnienia z PIT.

numer interpretacji: IBPB-2-2/4511-397/16/AK