Ulga rehabilitacyjna, choć obowiązuje od lat, nadal budzi wątpliwości. Stanowisko fiskusa jest w wielu sprawach korzystne dla podatników.

– Przepisy pozwalają odliczyć kilkanaście różnych typów kosztów, których katalog wymieniony jest w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT. Są wśród nich zarówno wydatki limitowane, np. na leki, jak i nielimitowane, np. na sprzęt rehabilitacyjny czy przystosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. W tym drugim przypadku można odliczyć faktycznie poniesione, udokumentowane koszty – wyjaśnia Agata Malicka, współwłaścicielka biura rachunkowego.

Czytaj też: Ulga rehabilitacyjna na smartfon z aplikacją do kontrolowania glikemii

Indywidualnie dobrane

Fiskus zgadza się na odliczenie kosztów remontu łazienki, co potwierdza interpretacja nr 115- KDIT2. 4011.51. 2021.1.MM. Takie stanowisko zajął w sprawie małżonków, którzy oboje posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Choroby kręgosłupa i kolan utrudniają im swobodne poruszanie się po domu. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że mogą odliczyć wydatki faktycznie poniesione na zakup m.in. płytek ściennych i podłogowych do łazienki, kabiny i baterii prysznicowej, umywalki, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz koszty robocizny.

Pozytywną odpowiedź, ale tylko częściowo (interpretacja nr 0113-KDIPT2-2.4011.150. 2021.2. KR) otrzymała podatniczka, która po konsultacji z lekarzem ortopedą kupiła orbitrek, stepper oraz rower elektryczny. Kobieta cierpi na schorzenia obu kolan i ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Dyrektor KIS zgodził się, że może odliczyć od dochodu wydatki na zakup sprzętu i urządzeń niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. W tym przypadku będą to tylko stepper i orbitrek.

„Podatnik powinien wykazać związek pomiędzy rodzajem nabytego przedmiotu a rodzajem niepełnosprawności, np. okazać zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę" – uznał dyrektor KIS.

Sprzętem rehabilitacyjnym może być też rower stacjonarny. Nie ma natomiast ulgi na rower elektryczny, który jest pojazdem mechanicznym. Zgodnie z art. 26 ust. 7a ustawy o PIT odliczenie przysługuje na przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, a nie na ich nabycie, nawet jeśli dany pojazd jest przystosowany do korzystania przez osobę niepełnosprawną.

Nie ma też ulgi na zakup samochodu osobowego z automatyczną skrzynią biegów (interpretacja nr 0115 - KDIT 2.40 11.193.2021.2.MD). Mimo iż takie auto ułatwia wykonywanie różnych czynności, np. dojazd do pracy, to nie jest sprzętem niezbędnym w rehabilitacji, lecz pojazdem mechanicznym.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Dla rodziców

Z ulgi skorzystać mogą też rodzice niepełnosprawnych dzieci. Fiskus zgadza się, by odliczyli wydatki na obóz sportowy i zajęcia karate, zalecane przez ortopedę i pediatrę (nr 0114- KDIP3-2.4011.186. 2021.2.JK2). Dyrektor KIS potwierdził, że są to wydatki poniesione na odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.

Rodzice mogą też odliczyć opłaty za terapię dziecka, które ze względu na autyzm posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (nr 0115-KDWT.4011.36.2021.2. KG). Terapia wykonywana pod kierunkiem wyspecjalizowanych osób stanowi wydatek na cele rehabilitacyjne. Nie ma natomiast ulgi na czesne w szkole niepublicznej. – Warto pamiętać, że podatnik, który z różnych względów nie odliczył ulgi za dany rok, może z niej skorzystać później, składając korektę zeznania – mówi Malicka.

Kto może skorzystać z preferencji

Warunkiem odliczenia wydatków jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

- orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub

- decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

- orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego dane identyfikujące kupującego, kwotę zapłaty i rodzaj zakupionego towaru lub usługi.

Wydatki podlegają odliczeniu od dochodu, jeśli nie zostały sfinansowane np. ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.