Wydatków na cele rehabilitacyjne jest bardzo wiele. Muszą być jednak uzasadnione i potwierdzone, by skorzystać z odliczenia.

Pozytywną interpretację (nr 0114-KDIP3-2.4011.186.2021. 2.JK2) fiskusa otrzymała matka chłopca z orzeczeniem o niepełnosprawności, któremu lekarz zalecił zajęcia karate. Nie są to zabiegi rehabilitacyjne, ale ćwiczenia pomagające w prawidłowym rozwoju. Podatniczka chciała uzyskać potwierdzenie, że może je odliczyć.

Skarbówka uznała jej stanowisko za prawidłowe. Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT wydatkami uprawniającymi do ulgi są opłaty za zabiegi rehabilitacyjne. Przepisy podatkowe nie zawierają definicji pojęć „zabieg” i „rehabilitacja”. Zgodnie z definicją słownikową zabieg stanowi interwencję mającą na celu wywołanie określonego skutku, zwykle będącą środkiem zaradczym przeciwdziałającym czemuś (np. skutkom choroby); rehabilitacja jest to przywrócenie choremu sprawności fizycznej i psychicznej poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów leczniczych. Tymczasem zajęcia karate pomagają dziecku ćwiczyć prawidłową postawę i odporność psychiczną. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził na tej podstawie, że podatniczka może odliczyć poniesione na nie wydatki. Skorzysta też z ulgi na kolonie i obozy dla dzieci niepełnosprawnych.

Czytaj więcej

Korzystne zmiany w uldze rehabilitacyjnej

Skarbówka zgadza się też na odliczenia wydatków na zdrowie psychiczne. Dyrektor KIS odpowiedział tak na pytanie podatniczki z orzeczeniem o niepełnosprawności, która od kilku lat uczęszcza na prywatną, odpłatną psychoterapię (interpretacja nr 0113- KDIPT2-2.4011.24.2021. 1.MP). „Odbywane przez wnioskodawczynię zabiegi psychoterapii indywidualnej wypełniają przesłanki uznania ich za zabiegi rehabilitacyjne, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT” – stwierdził fiskus.

To oznacza, że podlegają odliczeniu od dochodu jako ulga rehabilitacyjna. Wnioskodawczyni musi posiadać dokumenty stwierdzające poniesienie tych wydatków.

Do skorzystania z ulgi najważniejsze jest jednak spełnienie warunków formalnych. Prawa do preferencji nie ma matka niepełnosprawnego dziecka, która nie posiada orzeczenia wydanego przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (interpretacja nr 0112-KDIL2-1.4011. 816. 2021.1.MKA). Nie wystarczy opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ani orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kobieta nie może więc odliczyć wydatków na terapię logopedyczną.