Przewiduje różne stawki podatku, a także szereg zwolnień. Przede wszystkim dla najbliższej rodziny. Przykładowo dzieci albo wnuki nie muszą w ogóle, po spełnieniu pewnych formalnych warunków, płacić daniny. U osób niespokrewnionych zwolnione z podatku są darowizny do 4 902 zł.

Jeśli nie są spełnione warunki ulgi, obdarowany musi odprowadzić podatek. Jego wysokość zależy od przynależności do określonej grupy. Szczegóły są w skali, którą znajdziemy w art. 15 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Darowiznę z reguły trzeba zgłosić do urzędu skarbowego na odpowiednim formularzu.

Czytaj więcej

Podatek od spadków i darowizn: kiedy rodzinna darowizna nie wywołuje podatkowych obowiązków