Zasady rozliczenia w tej formie określa ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zeznanie PIT-28 należy złożyć do końca lutego roku następującego po tym, który rozliczamy. W tym samym terminie należy zapłacić podatek. Formularz PIT-28 wypełniają przedsiębiorcy oraz wynajmujący, którzy zdecydowali się na opodatkowanie ryczałtem. Służy też do wpisania przychodów ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

W zeznaniu można wykazać przysługujące ryczałtowcom ulgi. Przykładowo na darowizny czy inwestycje w ekologiczne ogrzewanie domu. W tej formie opodatkowania nie ma natomiast ulgi na dzieci.

Ryczałtowiec może też przekazać 1 proc. swojego podatku organizacji pożytku publicznego.

Czytaj więcej

Polski PIT-28 nie obejmuje zagranicznego ryczałtu